Nytt strategiskt partnerskap för att främja ungas utveckling

Publicerades 06/19/2024

Nu går Idéer för livet in i ett strategiskt partnerskap med Inner Development Goals (IDG) för att stärka och utveckla IDGs ramverk för ungas inre utveckling, hälsa och välbefinnande i Sverige. Syftet med samarbetet är att stärka ungas förmågor och framtidstro genom att integrera IDGs ramverk i verksamheter som arbetar med barn och unga.

Idéer för livet har sedan 1980-talet arbetat med förebyggande insatser för barn och ungas välmående och framtidstro. IDG är en ideell organisation och en global rörelse som arbetar med inre utveckling för att möta komplexa utmaningar såsom att arbeta mot FNs Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals).

För att ytterligare fokusera på barn och ungas utveckling ingår nu Idéer för livet ett samarbete med IDG  för att utveckla åldersrelevanta ramverk för barn och unga samt undersöka möjligheter att implementera mentorprogram och andra initiativ för att främja inre utveckling genom hela livet.

IDG ramverket är baserad på tvärdisciplinär forskning och beprövad erfarenhet kring vilka dimensioner av mänsklig utveckling som kan bidra till att förverkliga ambitionen om hållbar utveckling för människor och planeten. Processen har identifierat 23 så kallade transformativa förmågor under de fem dimensionerna, Vara, Tänka, Relatera, Samarbeta, Agera.

  • “Vi är glada över att samarbeta med Skandias ‘Idéer för livet’-stiftelse. Deras engagemang för barns och ungas välmående går hand i hand med vår mission på Inner Development Goals (IDG) att integrera inre utveckling i samhället. Tillsammans kan vi mer effektivt arbeta för både inre och yttre hållbarhet i samhället och i synnerlighet hos barn och unga vuxna”, säger Jan Artem Henriksson generalsekreterare IDG – Inner Development Goals.

Idéer för livet beviljade därför den 16 maj 2024 ett verksamhetsbidrag på 1.500.000 kr för perioden 2024-2026. Den övergripande målsättningen med partnerskapet är att stärka och utveckla IDGs ramverk, särskilt inom verksamheter som bidrar till barns och ungas utveckling i Sverige. Samarbetet syftar även till att säkerställa spridning och användning av IDGs ramverk för ett livslångt lärande.

  • Vi har fått ett förtroende att tillsammans utveckla IDG:ernas ramverk för unga och deras framtid. Vi är mycket glada över att ingå samarbetet och hoppas genom det kunna bidra ytterligare till en positiv utveckling för barn och unga runt om i landet, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

Idéer för livets breda samarbeten med forskare, skolor och civilsamhället ska bidra till att unga får utveckla sina transformativa förmågor och samtidigt vara delaktiga i utvecklingen av ramverket.