SvD: Skolan missar att fånga upp utsatta barn

Publicerades 08/06/2015

Skolan är en avgörande plats för att snabbt kunna identifiera barn som är utsatta eller som mår dåligt. Den 5 augusti uppmärksammade SvD den nya rapporten från NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som Socialstyrelsen har beställt.

Rapporten visar att skolan, tillsammans med socialtjänsten och hälso- och sjukvården, misslyckas med att fånga upp många av de barn som lever med missbrukande föräldrar, eller som har en förälder med psykisk sjukdom.

I artikeln säger Merike Hansson, utredare vid Socialstyrelsen, att “förskolan och skolan behöver bli bättre på att uppmärksamma när symtom hos barn beror på allvarliga svårigheter hos föräldrarna. Socialtjänst och sjukvård behöver hjälpa föräldrarna att se förskolans och skolans skyddande betydelse, så att förskolan och skolan får kännedom om situationen”.

Läs hela artikeln i SvD här