Ukraina – Både här och nu men även långsiktigt.

Publicerades 03/15/2022

Hundratusentals familjer befinner sig i en kritisk situation i Ukraina och många har en mycket utmanande tid framför sig då de tvingas fly sitt hemland. Skandia och Idéer för livet agerar tillsammans och bidrar med 2,5 miljoner kronor för att hjälpa!

2,5 miljoner till insatser för Ukrainas barn och familjer. 

Skandia bidrar med 1 miljon kronor till Rädda Barnen för direkta insatser i Ukraina. Idéer för livet, med 1 miljon kronor till förstärkt samarbete i ”Familjer på flykt” med Rädda Barnen Sverige. Ytterligare 0,5 miljoner kommer från Idéer för livet att fördelas till andra aktiviteter för trygghet och hälsa för de barn och familjer som nu kommer till Sverige.

Det fördjupade samarbetet med Rädda Barnen innebär att kapaciteten för flertalet verksamheter ökar och underlättar för att från dag ett se till att barns rättigheter prioriteras.

  • Fler trygga och barnvänliga rum på flyktingmottagningar och asylboenden. Utrymmen där barn kan leka med kompisar, träffa trygga vuxna och bara få vara barn för en stund. Genom leken får barn chans till återhämtning, och de får även möjlighet att prata med trygga vuxna och få stöd i bearbetningen av sina upplevelser.
  • Ökat psykologstöd till barn. De nyanlända barnen har varit med om svåra händelser och får via psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling hjälp att bearbeta svåra upplevelser.
  • Mötesplatser för en meningsfull vardag. Aktivieteter som sångstunder och sagocaféer arrangeras för att skapa gemenskap och öka språkkunskaper hos barnen och deras föräldrar. Men även till att skapa lekplatser på boenden och se till att barn som är nya i Sverige får ta del av lokala fritidsaktiviteter.  

— Att agera för barns trygghet och hälsa har väl sällan känts mer angeläget, säger Stina Liljekvist, ordförande i Skandias stiftelse Idéer för livet och chef Strategisk Kommunikation & Marknad på Skandia. Jag är tacksam att vi har möjlighet att stärka och stötta både pågående samarbeten med Rädda Barnen och nya initiativ som vi vet så väl behövs.  

 

Idéer för livets ambassadörer hjälper till.   

Skandias medarbetare kan sedan 1996 på arbetstid (2 timmar/månad) engagera sig i Ideer för livets arbete genom att läsa stipendieansökningar för att säkerställa att de lever upp till Idéer för livets kriterier. Nu breddas den möjligheten till att under 2022 även omfatta initiativ och engagemang för Ukraina.

 

Övriga insatserna som är på gång genom Idéer för livet.

  • MotivationslyftetIdéer för livet utökar även samarbetet med partnern Motivationslyftet med framtagande av material för föräldrastöd för de som nu kommer till Sverige.  De som kommer till Sverige möts av myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer som hjälper med det praktiska. Med vår folder vill vi ge en ytterligare dimension av vad som kan vänta i anslutning till ankomst och vistelse i Sverige. En folder som fokuserar på det mentala måendet och vad som är viktigt att tänka på efter traumatiska uppleveler.   

  • En föreläsningsserie startas också för föräldrar som vill få hjälp och råd om hur man pratar med sina barn som oroar sig över att kriget kan sprida sig och påverkas av sin vardag.

Vi kommer framgent att kontinuerigt berätta om de aktiviteter som tillkommer och riktats för att hjälpa familjer och barn på flykt från krigets Ukraina.