Ungas psykiska hälsa – tema för Idéer för livets seminarium i Almedalen

Publicerades 09/11/2018

Hur skapar vi förutsättningar för god psykisk hälsa hos barn och unga?
Det var frågan som debatterades på Idéer för livets fullsatta seminarium i Almedalen. Utgångspunkten för seminariet var den nya rapport som Idéer för livet presenterade om “Ungas psykiska hälsa – och hur de blir bemötta om de tar steget att söka hjälp”.

  1. Många unga mår bra, samtidigt ökar också den psykiska ohälsan bland unga. Flera organisationer som Idéer för livet stödjer möter dessa unga och vittnar om den psykiska ohälsans omfattning, orsaker och de ungas behov. I undersökningen som Ungdomsbarometern genomfört på uppdrag Idéer för livet svarar hälften av de unga att de känner någon som blivit utsatt för något mot sin vilja. Och hälften berättar att de hellre pratar med en vän istället för en vuxen. Vad händer när unga inte får hjälp? Kan vi bygga in preventiva insatser för god psykisk hälsa?

Under seminariet var fokus i debatten på frågor som;

  • vad händer om vi inte ger de unga rätt hjälp, i rätt tid, till rätt individ? 
  • vad hade kunnat undvikas om vi agerat på tidiga signaler hos de unga?
  • vad skjuter vi på framtiden i form av ohälsa och sjukskrivningar som drabbar både människan och arbetsgivare i långa loppet.

Medverkande: Jonas Frycklund, Svenskt näringsliv, Ing-Marie Wieselgren SKL, Anna Sarkadi, Uppsala universitet, Stefan Andersson, Sophiahemmet Rehab Center (SRC) och Elisabeth Dahlin, Rädda barnen. Moderator: författaren Caroline Engvall.