Utbildning i förebyggande sociala insatser med Umeå universitet

Publicerades 03/08/2021

Social utsatthet har ett högt pris och förebyggande insatser är viktiga. Idéer för livet har i över fem år utvecklat verktyg för att beräkna förebyggande insatsers värde och effekt. I detta arbete samverkar vi med Uppsala och Umeå universitet. Vi vill medverka till att söka svar på frågan – Vilken insats ger mest effekt?
Kalkylverktyget KAMSO som utvecklats av Umeå Universitet kan användas som beslutsstöd för att välja mellan olika förebyggande insatser för barn och unga. KAMSO kan också användas för att i efterhand uppskatta effekter av sådana insatser

Unik möjlighet för dig som vill gå den introducerande utbildningen och få tillgång till verktyget.

Vi välkomnar till ett webb-seminarium den 17 mars kl. 13-15. Deltagare som deltagit på utbildningen får därefter tillgång till verktyget.

Vi erbjuder också ett webb-seminarium den 14 april kl. 13-15 med ”frågor & svar” med syfte att ytterligare öka din förståelse för verktygets möjligheter och begränsningar.

Mer information och anmälan

Beslut om investeringar som vilar på vetenskaplig grund

Sociala investeringar uppmärksammas allt mer och spelar en viktig roll i de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna som samhället står inför. Företag, organisationer och myndigheter söker efter socioekonomiska beräkningsverktyg för sociala insatser.

Med beräkningsverktyg går det exempelvis att ta reda hur mycket ett uteblivet avhopp av en elev från gymnasiet innebär i framtida hälsovinster och ekonomiska vinster för både individen och samhället. Kalkylverktyget kommer att omfatta upp emot tio olika målgrupper när det är helt klart. Vi har valt att prioritera områden som är särskilt viktiga för barn och ungas utveckling på lång sikt – skolan och möjligheter till utbildning. Just nu kan du göra beräkningar för t ex hemmasittare, elever med ofullständiga betyg i årskurs 9, avhopp från Gymnasiet mm.

Vår ambition är att verktygen hjälper för planering, satsningar och uppföljning av sociala insatser de kommande åren så att fler barn och unga får chansen att utvecklas och växa. 

Läs mer och ta del av filmen om KAMSO här.