Våra barns klimat lanserar guide – Prata med barn om klimatet.

Publicerades 03/18/2021

Organisationen Våra barns klimat möter dagligen föräldrar som är oroliga för hur deras barn påverkas av information om klimatkrisen. Många uttrycker att de saknar verktyg för att prata med barn om klimatet på ett bra sätt. Idéer för livet stöttar därför projektet “Handbok: Prata med barn om klimatet”. En guide med tips för att kunna prata med barn om klimatkrisen på ett bra sätt.

6 av 10 unga är oroliga för klimatet och bara hälften känner hopp om att vi kan lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Många unga känner sig ensamma i sin oro och här kan vuxna göra skillnad! Det kan vara svårt att veta hur man ska prata med barn om klimatet och framtiden.

Guiden är baserad på boken, Prata med barnen om klimatet (Natur & Kultur) som släpptes i december 2020. Boken är skriven av Våra barns klimats talesperson, Frida Berry Eklund, och ger föräldrar och andra vuxna verktyg för att kunna prata med barn om klimatet.

Med stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet ges projektet möjlighet att göra kommunikationsinsatser för att sprida budskapet om boken.

Våra barns klimat är en ideell organisation och ett upprop för en politik som tar klimatmålen på allvar och ska påverka politiken, opinionsbildare och ger föräldrar och andra vuxna verktyg för att bidra till klimatomställningen.

Läs mer om Våra barns klimat här.