Vårens beviljade stipendier

Publicerades 06/16/2020

Den 12 maj samlades styrelsen och beviljade 28 nya stipendier till lokala projekt för barn och ungas trygghet och hälsa.

Lokala projekt och pandemin

Under den senaste stipendieomgången såg vi en särskild ökning av antal ansökningar jämfört med samma period 2019. Flera av ansökningarna har också noterat coronasituationen som grund till sin projektidé. Det har då främst handlat om idéer för att hitta lösningar och anpassa verksamheter så att de kan genomföras, till exempel genom digitalisering.

Den här perioden på året ansöker många om stöd till läger och kollon, även i år. Hänsyn har tagits utifrån rådande situation för att inte uppmuntra till stora folksamlingar. Men sommaraktiviteter för barn och unga är viktiga och därför har flera stipendier beviljats till aktiviteter som kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Projekten bidrag till de globala målen och Barnkonventionen

Det är viktigare än någonsin att investera i långsiktiga förebyggande insatser som på riktigt bidrar till att skapa ett mer hälsosamt och tryggt samhälle. Idéer för livets verksamhet utgår därför från både FN:s globala hållbarhetsmål och Barnkonventionen.

När det gäller de globala målen har vi systematiskt gått igenom alla 17 mål med tillhörande 169 delmål och analyserat dess innebörd och relevans för vår verksamhet. Genom denna process har vi identifierat 8 mål (mål 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16 och 17) där vi anser att Idéer för livet bidrar genom stöd till lokala projekt, metoder och forskning.

Sedan första januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige med namnet Barnrättslagen.  Vi analyserar på vilket sätt alla beviljade projekt harmoniserar med Barnkonventionens artiklar (påverkande, stödjande eller skyddande).