Vem är talman på nätet

Publicerades 12/20/2023

Som en del av utvecklingen av modulen Nätet och demokratin på utbildningssajten Lajka släpper idag Prinsparets Stiftelse och Idéer för livet filmen “Vem är talman på nätet?” som ska väcka intresse och uppmana till att skapa en god samtalston på nätet. I filmen, med tillhörande lektionsmaterial medverkar riksdagens talman Andreas Norlén, Elias Fjellander (förbundsordförande för RFSL Ungdom), Bitanya Kassaye (Sveriges ungdomsrepresentant för hållbar utveckling) och Liam Sallmander (Fryshuset, Tillsammans för Sverige).

Lajka är en kostnadsfri sajt med utbildningsmaterial om trygghet på nätet, framtagen av Prinsparets Stiftelse ihop med en rad experter inom områden som pedagogik och psykologi. Sajten riktar sig främst till skolpersonal, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna men också till unga. Lajka startades år 2019 och har idag 500 000 användare. På sajten finns en rad moduler som innehåller lektionsmaterial med olika ämnen såsom Källkritik på nätet, Att leva med bilder på nätet och Lag och rätt på nätet.

När modulen Nätet och demokratin, som i sin helhet vänder sig till högstadie- och gymnasieelever, nu utvecklas adderas filmen “Vem är talman på nätet?” som ska väcka intresse och samtidigt uppmana alla till att bidra till att skapa en god samtalston på nätet. I filmen diskuterar de medverkande behovet av en ”talman på nätet” och ger konkreta tips till tittaren för hur denne kan agera “talman” på nätet.

– Många unga vi pratar med vittnar om att samtalsklimatet på nätet år väldigt hårt och att det inte är ovanligt att utsättas för kränkningar hat och hot, och att det i sin tur leder till att en del väljer att inte uttrycka sina åsikter på nätet. Det är mycket allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. Med den här filmen hoppas vi kunna bidra till att skapa ett lite bättre samtalsklimat genom att påminna och framför allt uppmana alla till att vara en “talman” på nätet, säger Johanna Lindström, projektledare på Prinsparets Stiftelse.

Filmen är resultatet av ett samarbete mellan Prinsparets Stiftelse och Skandias stiftelse Idéer för livet, med särskilt fokus på ungas delaktighet i vår demokrati. Idéer för livet är sedan länge en strategisk samarbetspartner till Prinsparets Stiftelse och programområdet Trygghet på nätet.

– Vår nylanserade rapport visar att fler än var femte ungdom oroar sig för att utsättas för trakasserier eller hot och hat på nätet. Det är viktigt att unga förstår hur en demokrati fungerar och är delaktiga i den. Samtal om demokrati och sociala medier, källkritik och näthat har aldrig varit viktigare, säger Christina Wahlström, ansvarig för metodutveckling och partnerskap vid Idéer för livet.

Se filmen här >