Vi startade hösten med att bjuda in till en öppen utbildning i effektmätning

Publicerades 09/07/2023

Engagerade deltagare från Karlskrona ända upp till Sundsvall. Under 2 dagar samlades över 100 deltagare från 86 olika organisationer, kommuner, företag och civilsamhälle för att delta i vår tvådagars grundkurs i effektmätning – Öka din kunskap i mätning av sociala effekter och värde.

Idéer för livet inledde hösten med att bjuda in till en tvådagarsutbildning i effektmätning, en utbildning som ger en fördjupad kunskap i hur vi kan mäta förekomsten och värdet av sociala effekter. Vi har i över 35 år arbetat med att ta fram effektiva och relevanta metoder som bidrar till resurseffektivitet genom rätt insats till rätt individ i rätt tid. Den kunskap vi samlat delar vi med oss av genom att erbjuda utbildningar som ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande.

Dessa dagar varvades med föreläsningar och grupparbete.
Vår huvudtalare Erik Jannesson,  ekonomie doktor i strategisk verksamhetsstyrning, betonade vikten av mätning och dess syfte, vilka aktiviteter ska mätas och vem mätresultaten är till för. Denna viktiga insikt kan hjälpa organisationer och individer att anpassa sina mätningsstrategier för att bättre tjäna sina specifika mål och intressenter.

En annan tankeväckande föreläsning hölls av Micael Dahlen, ekonom, författare och professor i ekonomi,  som problematiserade hur siffror påverkar oss men också hur de kan användas i vårt vardags- och yrkesliv. Dessutom lyfte Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap på GIH, vikten av att mäta hälsoutfall och fysisk aktivitet, vad man behöver tänka på vid mätning – allt ifrån design till verktyg. 

Deltagarna hade möjlighet att utbyta idéer, dela sina erfarenheter och lära av varandra. De två dagarna var inte bara utbildande utan också en plattform för nätverkande och främjade samarbete mellan olika sektorer och organisationer. Nu ser vi fram emot att höra om alla deltagares framsteg!