Vi uppmärksammar Barnkonventionen 30 år

Publicerades 11/19/2019

Det började med en god idé för 32 år sedan. En idé som vuxit och bidragit till att förverkliga fler än 4100 ideella projekt. En idé som också stöttat forskning och utvecklat metoder för effektmätning. En idé som gett många barn och unga en bra start i livet och en trygg uppväxt. En idé som harmoniserar med Barnkonventionen.

Två år senare, den 20 november 1989, antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Redan innan Barnkonventionen antogs ställde Idéer för livet kriterier om att det förebyggande arbetet för barn och unga skulle ha fokus på barns bästa. Det är och har hela tiden varit grunden i Idéer för livets verksamhet.

Idéer för livet utgår ifrån barnkonventionen i allt sitt arbete. Barnkonventionen definierar barns rättigheter och konventionens artiklar är uppdelade i skyddande, stödjande eller påverkande rättigheter. Idéer för livet har som krav att i sina åtaganden säkerställa hänsyn till konventionens fyra huvudartiklar. I stiftelsens strategi ingår även att samarbeta med minst en barnrättsorganisation. Vi har valt Rädda Barnen som vår strategiska barnrättspartner.

Barns delaktighet och påverkan

Vi välkomnar en hög delaktighet av barn i de projekt som stiftelsen stödjer. Att involvera barn och ge dem möjlighet att påverka ger goda chanser att uppnå en hög effekt av insatsen. För att säkerställa barnkonventionens grundprincip om delaktighet och påverkan utgår Idéer för livet från en delaktighetstrappa. Barnkonventionen anser att minst de tre första stegen ska vara uppfyllda. Idéer för livet har som ambition att de projekt vi stödjer minst ska leva upp till trappsteg fyra.

 

Delaktighetstrappa

 

Idéer för livet verkar som en katalysator och vill bidra till en positiv samhällsförändring genom att skapa ett nära samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och akademin. Med en god dialog mellan olika samhällsaktörer är det möjligt att tidigare förutse samhällsutmaningar och ta fram fler och effektivare förebyggande lösningar på dessa.

Idéer för livet har en viktigare roll än någonsin med tanke på de tilltagande utmaningar vi ser i samhället. Att stödja ideella krafter som har lösningar på aktuella utmaningar är själva hjärtat i vår verksamhet. Idag är det ännu viktigare att ge utrymme för långsiktiga förebyggande insatser som på riktigt bidrar till att skapa ett mer hälsosamt och tryggt samhälle. Idéer för livets verksamhet utgår därför både ifrån Barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål 2030.

I många länder världen över firas 20 november som den stora barndagen. Barnkonventionen är viktig, inte bara idag utan den förtjänas att uppmärksammas varje dag året om.

Stina Liljekvist

Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet