Vinnare av priset Årets Idé för livet

Publicerades 02/03/2020

Årets Idé för livet är ett pris som vi delar ut till den eller de som har en idé med stor potential eller redan påvisat resultat för att lösa en samhällsutmaning. Med priset vill vi lyfta särskilt betydelsefulla initiativ som arbetar för att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga.

Vinnare av priset Årets Idé för livet 2019 

– Brainpool

Priset delades ut i vid  Brainpools första nätverksträff, Brainpool Frenezi som hölls i Skandias lokaler den 28 januari. Ett inspirerande event på temat ”Ett annat perspektiv” där kunskap, framtidens kompetens, ledarskap och innovation stod i fokus. Stiftelsens ordförande Stina Liljekvist inledde eventet med att berätta om samarbetet med Brainpool, om ett utvecklande partnerskap och tillkännagav avslutningsvis att brainpool nu även vunnit priset “Årets ide för livet”. Inför varma applåder fick de helt ovetande Stina Boman Wittich och Anton Lindvall ta emot priset.

Motivering 
En unik mötesplats där En unik mötesplats där särskilt begåvade unga får dela och utveckla stora tankar  tillsammans.

Brainpool fyller en viktig lucka som är betydelsefull för hela samhället genom att
ta tillvara på den kraft, nyfikenhet och alla kloka reflektioner som finns hos Brainpools deltagare.

Med stort ansvar för verksamheten och sina medlemmar arbetar Brainpool konsekvent          
med att följa upp och mäta värdeskapande och effekt.