Om forskning

Forskning är en viktig del i Idéer för livets strävan att vara en innovativ drivande kraft för samhällsförändringar. Vi har tagit initiativ till och finansierat en rad forskningsprojekt vid ledande universitet och högskolor.

För att hitta rätt insats till rätt individ i rätt tid

Idéer för livet modellen

Flera av Idéer för livets mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som hjälper kommuner, landsting, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. De ger också svar på vilka effekter olika förebyggande insatser kan ha.

Vår kunskapsbank

Vi erbjuder utbildning i effektmätning och genom rapporter och vetenskapliga artiklar vill vi synliggöra kunskap och forskningsresultat, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller.

Allt finns samlat i vår kunskapsbank.