Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)

Två glada killar ligger på marken
Två glada killar ligger på marken

Hjärnhälsa i skolan

Forskning som undersöker förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur skolor kan aktivera elever för att främja hälsosamma hjärnfunktioner.

 

Projektet är uppdelat i tre delstudier:

  1. Kartlägga rörelsevanor och livssituation i årskurs 8.
  2. Undersöka inverkan av fysiska aktiviteter på specifika hjärnfunktioner.
  3. Undersöka möjligheten att omsätta kunskaperna i praktiken så att fysiska aktiviteter som främjar hälsosamma hjärnfunktioner finns med som en viktig aspekt vid utformningen av skolors arbetsmiljö.Som ett komplement till den större studien om hjärnhälsa forskar de också på vad förlängda skoldagar med schemalagd extra tid med fysisk aktivitet och läxläsning gör för skolresultat och välbefinnande.