Örebro universitet

Mamma och son står under ett paraply. Mamman tittar på sonen som tittar in i kameran
Mamma och son står under ett paraply. Mamman tittar på sonen som tittar in i kameran

Collective impact

En professionaliserad samverkan ska analyseras utifrån förutsättningarna i offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle, stiftelse och akademi. För att ökad och förstärkt samverkan ska kunna ske, kommer viktiga ingredienser att synliggöras och analyseras. Studien omfattar även att undersöka hur en uppskalning kan ske med utgångspunkt i volym eller spridning till fler orter eller kommuner.