Umeå universitet

Beräkningsverktyg baserat på registerdata

Forskare vid Umeå universitet har tagit fram Idéer för livet-modellens beräkningsverktyg baserad på registerdata.

 

Målet är att utveckla verktyget så att det går att användas vid sociala insatser riktade mot barn och unga med en eller flera av förutsättningar; uppväxt under ekonomisk utsatthet, läsförståelse i tidiga skolår, omhändertagen som barn, obehörighet till gymnasiet, unga som varken arbetar eller studerar eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

 

Forskningen nyttjar nationella registerdata och jämför förväntat livslopp om förebyggande insatser ges mot om ingen insats sätts in.