Här hittar du de senaste nyheterna från Idéer för livet

 Ny rapport - Ung i Sverige 2024 – om ungas hälsa, trygghet och framtidstro

I en ny återkommande rapport presenterar vi nu en studie av ungas upplevelser i vardagen och tankar om framtiden. I rapporten redovisas hur vardagen för en ung person i Sverige idag ser ut, tankar om oro och synen på framtiden och samhällsutvecklingen. Negativt är att unga inte anser att skolan ger de kunskaper och färdigheter som är viktiga i ett framtida yrkesliv. Hela en av fem uppger även att de inte skulle våga anmäla om de blev brottsutsatta av en gängkriminell person. Men det negativa kan motverkas av ungas framtidstro – allt flera unga upplever att det går att påverka samhällsutvecklingen om man engagerar sig och säger vad man tycker.

Årets Idé för livet - Psykologeek

Varje år delar vi ut priset Årets Idé för livet till initiativ med stor potential eller som redan påvisat resultat för att lösa en samhällsutmaning. Med priset vill vi lyfta fram särskilt betydelsefulla insatser som gör att fler barn och unga får chansen till ett hälsosamt och tryggt liv. I år säger vi stort grattis till Psykologeek som utsetts till Årets Idé för livet 2023.

18 nya stipendier beviljade till projekt för barn och unga!

Den 5 mars samlades styrelsen igen och fatta beslut om stöd till förebyggande insatser för barn och unga. Den här gångan var det 18 olika projekt som beviljades ett stipendium.

Nu lanseras filmen “Vem är talman på nätet?” med bl.a. talman Andreas Norlén och Elias Fjellander

Som en del av utvecklingen av modulen Nätet och demokratin på utbildningssajten Lajka släpper idag Prinsparets Stiftelse och Idéer för livet filmen “Vem är talman på nätet?”

19 stipendier beviljade till projekt för barn och unga!

Alla krafter behövs – med kunskap i ryggen och viljan att förändra kan vi tillsammans göra skillnad.

Vi ser att otryggheten i samhället ökar just, med det finns hopp! Vår trygghetsstrateg Christoffer Bohman, tidigare polis inom grov organiserad brottslighet, ger här en djupare inblick i nuläget. Han berättar vad du behöver veta just nu och hur vi tillsammans kan göra skillnad.

Idéer för livet stöttar unik forskning om hur övergång från förskola till förskoleklass kan utformas för barns bästa

Idag saknas konkreta nationella riktlinjer för hur övergångar ska genomföras. Detta innebär att det utformas på olika sätt i olika kommuner. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en fungerande skolgång. Om övergången inte genomförs i enlighet med styrdokumentens intentioner, finns det risk för att hamna i ett läge där barnets tidigare kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara. En välfungerande övergång mellan förskola och skola kan ge elever bättre förutsättningar att lyckas med sina studier. Idéer för livet ger nu forskningsmedel till Uppsala universitet för forskning kring befintliga metoder för överlämning och möjliga förbättringar för en trygg och rättssäker modell.

Ny rapport: Idéer för livet presenterar Ungas trygghet och framtidstro 2023

Idéer för livet sammanställer årligen aktuell nationell statistik kopplat till ungas trygghet och framtidstro i en rapport som tydligt beskriver nuläget i Sverige. Årets rapport befäster bilden av en utpräglad otrygghet som genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas utomhus. I rapporten presenteras också nya siffror på vad skolmisslyckanden kostar samhället – hela 54 miljarder kronor årligen. Avslutningsvis listas konkreta tillvägagångssätt och insatser som ger effekt som kan hjälpa till att vända utvecklingen.