Här hittar du de senaste nyheterna från Idéer för livet

Nytt strategiskt partnerskap för att främja ungas utveckling

Ni går Idéer för livet in i ett strategiskt partnerskap med Inner Development Goals (IDG) för att stärka och utveckla IDGs ramverk för ungas inre utveckling, hälsa och välbefinnande i Sverige. Syftet med samarbetet är att stärka ungas förmågor och framtidstro genom att integrera IDGs ramverk i verksamheter som arbetar med barn och unga.

Ny rapport - Ungas välmående och framtidstro

I Idéer för livets återkommande rapportserie presenterar vi en ny undersökning om ungas välmående och framtidstro. Årets välmåenderapport kartlägger den senaste forskningen på temat samt presenterar  förslag på fem åtgärder för att öka ungas välmående och framtidstro. 

Ny forskning om barn och förskola

Idéer för livet stödjer nu en ny forskning kring övergången mellan skolformer samt forskning kring en förskola för barnets bästa. Satsningen bygger vidare på tidigare satsning, där stiftelsen bland annat varit delaktig i etableringen av Centrum för förskoleforskning vid Uppsala universitet.

Idéer för livet i nytt unikt samarbete för ökad trygghet!

Idéer för livet ingår nu i ett unikt samverkansforum tillsammans med myndigheterna i det nationelle BOB-rådet och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Målet med samarbetet är att bidra till att utveckla ett forskningsbaserat angreppssätt för att underlätta samverkan mellan myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

17 nya stipendier till förebyggande projekt

Den 16 maj var det dags igen för stiftelsens styrelse att fatta beslut om stöd till projekt som med förebyggande insatser ger fler barn och unga chansen till ett hälsosammare och tryggare liv.

Vi inleder ett partnerskap med Hero of the Talk Sweden för att bekämpa mobbning i svenska skolor.

Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten och hälsan bland barn och unga i Sverige. Som en del av detta inleder vi ett nytt partnerskap med den ideella organisationen Hero of the Talk Sweden och deras utbildningsprogram BE THE HERO som stärker skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Hero of the Talk utvecklar interaktiva digitala utbildningskoncept för skolor i Sverige och metoden genomförs för närvarande i cirka 100 skolor, med ett trettiotal skolor på väntelistan. Samarbetet innebär att Idéer för livet stöttar organisationen för att nå fler skolor och på längre sikt även stödja utvecklingen av kompletterande program i aktuella ämnen som syftar till att möta nya samhällsutmaningar.

 Ny rapport - Ung i Sverige 2024 – om ungas hälsa, trygghet och framtidstro

I en ny återkommande rapport presenterar vi nu en studie av ungas upplevelser i vardagen och tankar om framtiden. I rapporten redovisas hur vardagen för en ung person i Sverige idag ser ut, tankar om oro och synen på framtiden och samhällsutvecklingen. Negativt är att unga inte anser att skolan ger de kunskaper och färdigheter som är viktiga i ett framtida yrkesliv. Hela en av fem uppger även att de inte skulle våga anmäla om de blev brottsutsatta av en gängkriminell person. Men det negativa kan motverkas av ungas framtidstro – allt flera unga upplever att det går att påverka samhällsutvecklingen om man engagerar sig och säger vad man tycker.

Årets Idé för livet - Psykologeek

Varje år delar vi ut priset Årets Idé för livet till initiativ med stor potential eller som redan påvisat resultat för att lösa en samhällsutmaning. Med priset vill vi lyfta fram särskilt betydelsefulla insatser som gör att fler barn och unga får chansen till ett hälsosamt och tryggt liv. I år säger vi stort grattis till Psykologeek som utsetts till Årets Idé för livet 2023.