Lokal trygghet för barn och unga

Idéer för livet strävar efter att alla barn och unga ska känna sig trygga när de vistas utomhus i sitt eget närområde. Föräldrar ska inte behöva vara oroliga för att låta barn leka eller på egen hand ta sig till och från fritidsaktiviteter. Tyvärr visar både statistik och enskilda uppmärksammade fall på att brottslighet riktad mot barn och unga ökar. Lokal trygghet för barn och unga är därför ett viktigt och prioriterat område för Idéer för livet.

Unga känner sig allt mer otrygga i sitt eget närområde

Trenden är tydlig. Hot och personrån bland unga har ökat de senaste tio åren. Inom flera olika brottskategorier framkommer det att unga är de som är mest utsatta för brott. Vi
ser detta mönster för hot, personrån, misshandel samt sexualbrott. Trygghet är en avgörande dimension för välmående, och det faktum att unga är den åldersgrupp som är mest drabbade av flera kategorier av allvarliga personbrott, visar att unga lever mer otryggt än äldre.  Mer om det finns att läsa i  rapporten – Ungas Trygghet och framtidstro.

Av Brå:s databas för den årliga nationella trygghetsundersökningen framgår det att det år 2018 var 25 procent av unga män (16–24 år) som i stor utsträckning oroade sig för brottsligheten i samhället, och där andelen sedan dess stigit till 34 procent år 2022. Bland unga kvinnor har motsvarande andel vuxit från 26 procent (2018) till 32 procent (2022).

Statistiken visar att unga är mer utsatta och känner sig allt otryggare när de vistas utomhus i sitt eget närområde. Det är en utveckling vi på Idéer för livet inte kan acceptera och kommer att kämpa hårt för att motverka. Men vi kan inte göra det själva. För att vända utvecklingen kommer vi arbeta för att skapa ett ännu närmare samarbete mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. För ska vi klara att göra Sverige tryggare för våra barn och unga behöver vi göra det tillsammans.

Läs mer om arbete för lokal trygghet

Några exempel

Uppsala universitet Institut – Beskrivning av verksamheten utifrån programteori och förutsättningar för uppskalning.