Vår Kunskapsbank

Letar du efter utbildningar och material för att mäta förebyggande insatsers effekt? Eller söker du efter  undersökningar och rapporter kring välmående och trygghet?  Kolla in vår kunskapsbank!

 

Den här sidan samlar  bland annat information om hur vi arbetar med effekmätning. Till exempel kan du få tillgång till gratis verktyg, guider och handböcker.

 

Här finns även andra råd och tips, bland annat stöd till föräldrar om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga, men ibland svåra, områden.

Effektmätning

För att veta om insatser bidrar till värde blir det allt viktigare att på ett eller annat sätt mäta vad verksamheten leder till.  Därför satsar vi på att stötta framför allt våra partners och stipendieprojekt, men även andra, att bli bättre på att mäta effekter.

Vi gör det genom utbildning, processledning, processtöd och olika typer av böcker och guider gällande effektmätning.

Våra utbildningar i effektmätning

Årligen genomför vi tre typer av kurser i effektmätning. Det handlar om en kortare grundkursen, en lite mer omfattande kurs som stöttar organisationer att ta fram en plan för mätning, samt en mer djupgående kurs med möjlighet till högskolepoäng.

Våra böcker och guider

Vi tar också fram böcker och guider för att stötta ytterligare i det arbetet med effektmätning och vi  jobbar aktivt för att ta fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter sociala insatsers resultat.

Våra rapporter

Genom undersökningar och rapporter kring välmående och trygghet vill vi synliggöra den kunskap och forskning som finns inom dessa områden samt lämna förslag på förebyggande åtgärder.

Ta snacket om...

Hur pratar man med barn och unga om stora frågor? Många föräldrar upplever utmaningar i samtal med sina barn och tonåringar, i synnerhet när det gäller frågor som självkänsla, nättrygghet och läxläsning.

 

Här hittar du råd och tips om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga, men ibland svåra, områden.