Böcker och guider

Idéer för livet jobbar aktivt för att ta fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter sociala insatsers resultat.  På den här sidan hittar ni böcker, handböcker och guider för stöd i ert arbete med effektmätning.

Så mäts socialt hållbart värdeskapande

Boken ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” utgör kurslitteratur i samtliga våra effektmätningskurser. Den ger läsaren insikter om vad vi kan mäta gällande sociala effekter och värden, samt hur vi kan mäta detta. Den utgör därmed en form av handbok gällande effektmätning.

 

Att mäta är att veta

En handbok i konsten att utforma en utvärderingsenkät

Samtliga projekt som får stipendium av oss på Idéer för livet ska skicka in en slutrapport som presenterar vad resultatet av projektet blev. I en del fall kan det därför vara lämpligt att genomföra en enkät för att synliggöra viktiga förändringar. För att underlätta för dessa projekt har vi tagit fram en guide med enkätmall som enkelt kan användas för att skapa en anpassad enkät för projektet. Enkätmallen går också att nyttja för att andra former av verksamheter.

Enkäter till barn och unga

En handbok i konsten att utforma en utvärderingsenkät

Det krävs alltid mycket förberedelse när en enkätundersökning ska genomföras. Men är det barn upp till 17 år som ska svara på frågorna är det en hel del saker som är extra viktiga att tänka på inför, under och efter undersökningen. Tillsammans med Barnombudsmannen har vi därför tagit fram en kort guide med viktiga budskap när enkäter för barn används.

Att mäta genom observation

En guide för hur ett observationsverktyg kan utvecklas

Allt fler nyttjar enkäter för att mäta vad en verksamhet bidrar till. För att inte spä på enkättröttheten för mycket finns det anledning att överväga mätning via observation, det vill säga att vi observerar aktuella förändringar i stället för att fråga om dem. För dig som tycker det låter relevant har vi tagit fram en guide för hur ett observationsverktyg kan utvecklas.

 

Mätinstrument relaterade till psykisk hälsa

När effekter ska mätas är det lämpligt att i möjligaste mån utgå ifrån redan befintliga mätinstrument. Men dessa är inte alltid lätta att hitta. Därför har vi tagit fram en form av guide som innefattar mätinstrument gällande sammantaget tolv effekter kopplade till psykisk hälsa.

 

 

Handbok till eldsjälar

Från idé till verklighet

Alla har olika erfarenheter av att driva ett projet därför har vi tagti fram en handbok med praktiska tips på hur ett ideellt projekt genomförs framgångsrikt. Här hittar du information om viktiga saker att tänka på före, under och  efter genomförandet av ett projekt.  Handboken innehåller även användbara mallar för exemeplvis riskanalys, handlingsplan och uppföljning.

Föräldrar, barn och unga - utbildning och handledningsmaterial

Från Bebiesliv till barn och ungas självkänsla, vi erbjuder filmer och handledarmaterial som ger dig stöd i arbetet med barn och unga, men även dig som är förälder.

 

Värdeskapandekedjan

Idéer för livets effektmätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan som är ett verktyg att använda för bland annat, planering och resursfördelning, uppföljning och utvärdering, kommunikation av effekter och värden eller upphandling. Värdeskapandekedjan utgör ryggraden i det internationellt etablerade konceptet Social return on investment (SROI).