Hur du kan mäta effekten av insatser för bättre psykisk hälsa

– en guide med möjliga mätinstrument för att mäta insatsers effekt

Den psykiska hälsan bland barn och unga i Sverige har de senaste åren försämrats. Idéer för livet jobbar för att vända den trenden genom att stödja sociala insatser inriktade på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. För att dessa insatser ska bli framgångsrika är det viktigt att kunna mäta och utvärdera deras effekt. Vi har därför gjort en inventering av vilka mätinstrument som kan vara lämpliga att använda för att mäta 12 effekter relaterade till psykisk hälsa.

12

effekter kopplade till psykisk hälsa

Mätinstrument som kan vara lämpliga att använda för att mäta 12 effekter relaterade till psykisk hälsa.

12

effekter kopplade till psykisk hälsa

Effekter kopplade till psykisk hälsa

Klicka vidare vid respektive effekt här nedan för att läsa om exempel på mätinstrument inom just detta effektområde.

Depression - se exempel på mätinstrument

Framtidstro - se exempel på mätinstrument

Känsla av sammanhang - se exempel på mätinstrument

Livskvalitet - se exempel på mätinstrument

Livstillfredställelse - se exempel på mätinstrument

Psykosomatisk hälsa - se exempel på mätinstrument

Självförmåga - se exempel på mätinstrument

Självförtroende - se exempel på mätinstrument

Självkänsla - se exempel på mätinstrument

Stress - se exempel på mätinstrument

Välbefinnande - se exempel på mätinstrument

Ångest - se exempel på mätinstrument