Tips vid användande av vår guide med möjliga mätinstrument för att mäta insatsers effekt

Idéer för livet vill med den här inventeringen inspirera dig som jobbar med insatser för ökad psykiska hälsan att på ett ännu mer relevant sätt mäta och utvärdera resultatet av verksamheten.

Guiden innehåller cirka 30 mätinstrument som rör olika aspekter av psykisk hälsa. Det kan vara frestande att ”plocka russinen från kakan” genom att använda enskilda frågor från olika mätinstrument och komponera ihop till ett eget instrument, men det finns risker med att göra så. Mätinstrumenten är nämligen utvecklade och testade så att de verkligen mäter det som är relevant att mäta (validitet). Instrumenten innefattar oftast även instruktioner hur användandet ska ske rent praktiskt så att mätningarna blir så tillförlitliga som möjligt (reliabilitet). Graden av validering varierar för de mätinstrument som vi har med i vår inventering. Om det är viktigt för dig att använda validerade mätinstrument, uppmanar vi dig därför att själv söka aktuell information om valideringsstatus för de instrument som du är intresserad av att använda.

Om du väljer att använda endast delar av ett instrument och inte genomför mätningarna på det sätt som ursprungligen var tänkt, finns risken att det som mäts inte riktigt är den önskade effekten och att det inte heller görs på ett tillförlitligt sätt. Därför rekommenderar vi att du i största möjliga mån använder mätinstrumenten i sin helhet. Med det sagt, är det naturligtvis ändå fritt fram att använda enskilda delar av utvalda mätinstrument. Vi rekommenderar dig då att använda så sammanhängande delar av ett instrument som möjligt – det vill säga undvik att bryta ut enskilda frågor ur sitt sammanhang.

De mätinstrument som vi presenterar i vår inventering är endast ett urval av alla de instrument som finns. Om du inte hittar ett mätinstrument som fungerar för din insats och de effekter du vill mäta, rekommenderar vi dig att leta vidare i någon av följande källor:

  • Förstalinjeboken – Stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa (SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa, 2018) som finns att läsa här. Den behandlar många fler områden än vad vi i den här guiden, vilket ger en större bredd av mätinstrument.
  • Metodguiden för socialt arbete (Socialstyrelsen). Guiden innehåller 134 olika arbets- och bedömningsmetoder relaterade till socialt arbete. Guiden har dessutom en väldigt bra sökfunktion, vilket gör det enkelt att hitta det du söker. Du hittar guiden här.
  • Formulärsammanställning (fBanken). Det här är en databas med fokus på mätinstrument inom en rad olika områden som påverkar individers psykiska hälsa. Sök i databasen här.
  • Instrument och formulär för individ och grupp (Uppsala universitet på uppdrag av Psykisk Hälsa, 2017). Flera av de listade mätinstrumenten är med i Idéer för livets inventering, men det finns ytterligare instrument och formulär som mäter andra effektområden inom psykisk hälsa. Gå till översikten här.

Oavsett vilka mätinstrument du väljer att använda bland de som är med i vår inventering, bör du tänka på att många av instrumenten kräver tillstånd för att få användas (och vissa kostar pengar). Om såär fallet, framgår det i regel av informationen i respektive mätinstruments fördjupande länkar.

Idéer för livet vill även passa på att tacka dig för att du jobbar för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Tack!