Våra rapporter

Vi vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Genom undersökningar och rapporter kring välmående och trygghet vill vi synliggöra den kunskap och forskning som finns inom dessa områden samt lämna förslag på förebyggande åtgärder.  Rapporter som stöd för att vi – den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och civilsamhället – tillsammans ska kunna kraftsamla och enas om en agenda för friskare och tryggare unga. Flera av rapporterna uppdateras årligen för att fånga aktuell fakta och för att följa utvecklingen.

Ungas välmående och framtidstro

En kartläggning med förslag på åtgärder för att öka ungas psykiska välbefinnande.

Många rapporter och studier visar att den psykiska ohälsan ökar och att behovet av vård, stöd och hjälp är stort.  Rapporten presenterar mer än bara den psykiska ohälsans utveckling och orsaker. Här presenteras även fem konkreta förslag på åtgärder för att öka barn och ungas välmående och framtidstro.

Ungas trygghet och framtidstro

En kartläggning och fem åtgärder att använda i kampen för ungas trygghet och framtidstro.

Hur kan vi skapa ökad trygghet för barn och unga i Sverige? Vilken roll kan vi ta gemensamt och hur ska vi samverka för att få en långsiktig förändring? Dessa centrala frågor ligger som grund för denna rapport. Den presenterar en bred kartläggning av ungas situation och upplevda trygghet, likväl som fem steg att tillämpa för att skapa kraftfulla åtgärder.

Hur unga upplever trygghet och ser på samhällsutvecklingen

Ny rapport - Ung i Sverige

I maj 2023 lät vi göra en ungdomsundersökning för att bland annat ta reda på hur unga ser på trygghet och samhällsutvecklingen. Resultatet visar att ungas syn på samhällsutvecklingen är negativ. Varannan ung i Sverige tycker att samhällsutvecklingen går i fel riktning.

Prio Tio - Samhällsinvesteringar för ökad trygghet och hälsa för barn och unga

Vi vill med stöd i forskning och effektmätning visa hur samordnande och långsiktiga satsningar på förebyggande insatser skapar ett tryggare Sverige.

Idéer för livet - hälsa och trygghet för barn och unga

En skrift som sammanfattar och beskriver Idéer för livets verksamhet, fokuserade områden och ger exempel på aktuella projekt, samarbeten samt forskningsområden.

Till foldern finns även ett tillhörande blad med årligen uppdaterade nyckeltal

Idéer för livet i siffror >

Alla våra rapporter

Kanske vill du ta del av en äldre rapport eller en tidigare version av  de rapporter som vi årligen uppdaterar.