Ta snacket om...Självkänsla

Vad är egentligen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Hur pratar man med sina barn om självkänsla, och vad finns det för signaler man ska hålla utkik efter?

Lite mer om självkänsla

God självkänsla är viktigt för barns mående och trygghet men vad är innebär det?! Självkänsla är din egen syn på om du duger eller inte, hur du tänker om dig själv som person. Det har inte med någon form av prestation eller kompetens att göra utan din egen trivsel i en situation – en grundtrygghet. Detta kan ibland förväxlas med självförtroende som beskrivs som tankar om vad du tror att du klarar av, det handlar om din egen syn på din kompetens.

 

Hur mår barn idag? Vi ser att den psykiska ohälsan bland barn ökat de senaste åren. Barn utsätts för många sociala relationer där de behöver passa in, de finns ett tidigt resultatfokus, mycket skärmtid och många barn känner en låg framtidstro. Samtidigt har tiden med familjen minskat.
Föräldrar har en viktig roll att spela här, du är en förebild för ditt barn. Familjen är den plats där vi pratar om värderingar, där vi förmedlar den inre kompassen som ger en trygghet. Därför är det viktigt att skapa tid i familjen för att prata om detta.

Hur ska man då prata med sitt barn? Bekräfta ditt barns självförtroende och självkänsla. Ge beröm och uppskattning för en prestation men de ska inte kompensera uppskattningen för alla personliga kvalitéer. Beröm ditt för att ha kämpat, att ha vågade oavsett hur det gick. Låt dem göra fel och hjälpa dem att dra insikter från sina fel. Var ett bollplank.

 

Det finns olika signaler för dålig självkänsla som man ska hålla utkik efter, så som den självkritisk dialogen eller när barnet sätter för höga krav på sig själv. Var uppmärksam på när barnen drar sig undan från aktiviteter eller miljöer som barnen egentligen trivs i.

 

Beröm ditt barns självkänsla och de mänskliga kvalitéerna. Det skapar en trygghet och viktig grund för livet.

3

tips för bättre samtal

  1. Lyssna och var ett bollplank.
  2. Berätta om dina egna misstag, det signalsera att det är ok att göra felsteg.
  3. Kritisera ett beteende aldrig barnet som person

 

3

tips för bättre samtal

Ta del av mer kunskap

Här hittar du fler filmer med råd och tips om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga men  ibland svåra ämnen.