Ta snacket om..Skoltrötthet

Skoltrötthet drabbar många barn i perioder. Hur ska man prata med sina barn om skoltrötthet innan det leder till skolfrånvaro, och att se till att de får motivationen tillbaka?

Lite mer om skoltrötthet

Bakom skoltrötthet kan finnas många olika anledningar. Det kan handla om konflikter i familjen, depression, nära till utbrändhet efter att presterat så mycket eller känslan av social isolering. Det blir därför viktigt att komma in på djupet som förälder för att ta ett samtal om anledningarna. Det finns ingen standardlösning utan samtalet måste utgå från vad som är orsaken till problemet varför barnet inte går till skolan. Samtalet kan vara svårt därför är det viktigt med tajming och plats. När är mitt barn öppet och redo för samtalet? En förutsättning för ett gott samtal är en fin blandning av bekräftande kärlek, ”jag förstår att det är jobbigt” och samtidigt en markering att ”du kommer inte undan, skolan är en naturlig del, det här är viktigt för dig”.

 

När orsaken och symptomen på skoltrött blir tydligt för både dig och ditt barn, till exempel att barnet inte hänger med eller har överpresterat kan det vara bra att diskutera en åtgärdsplan. Att sätta hanterbara och meningsfulla mål och fira dom små framstegen. Den inre motivationen blir viktig och barnet måste integreras i dialogen och få bekräftelse.

 

I samtalet blir det viktig att fundera över vem vill jag vara som förälder i sådana här samtal? Hur vill jag ha min relation med mitt/mina barn? Vad är mina styrkor som mamma eller pappa? Vad vill jag ge mitt/mina barn på vägen?

 

Alla barn och föräldrar är individer med egna personliga behov. Och det är just detta vi ska bejaka. Det är vårt ansvar att skapa förutsättningar som hjälper barn att sätta fingret på orsak och anledningar.

 

Vi måste först börja med oss själva för att kunna vara bra förebilder för våra barn. Har du till exempel själv svårt för den uppkomna situationen och blir frustrerad, blir det svårt att vägleda barn på deras egen upptäcktsresa och lösning. Mitt i det svåra är det samtidigt viktigt att skapa ett positivt och innehållsrikt liv för oss själva för att ha kraft, mod och tålamod att vara den ansvarsfulle förälder vi så gärna vill vara. Barn och ungdomar behöver trygga vuxna som förebilder, vuxna som vågar tro på sig själva och de planer som tas fram. Och vi får inte glömma att barn behöver vuxna som vågar göra fel, som kan ändra inriktning efter försök som inte lyckas på en gång.

Att reflektera över

  • Vilken betydelse har föräldrars självkänsla för barnets utveckling? Hur stark måste man vara för att inte tappa hoppet? Hur kan du stärka din egen självkänsla och bekräfta dig själv?
  • Det är viktigt som förälder att inte skjuta upp alla små och stora problem eller drömmar på framtiden. Var medveten om ditt sätt att kommunicera i barnets närvaro. Om du ofta använder ord som ”man” (istället för jag), orkar inte (istället för vill inte) och måste (istället för vill), så kommer även ditt barn att använda sig av liknande språk och förhållningssätt. I en situation där det behövs åtgärder för att lösa problemet blir det viktigt att tro på lösningen och ha ett positivt förhållningssätt. Det kanske inte löser sig på första försöket, kanske inte på andra men genom att behålla modet, hoppet och förhållningssättet blir chanserna större.
  • Glöm inte att även bekräfta varandra i parrelationen med bekräftelse i ord och beröm men även genom handling. Det kan vara ögonkontakten i ett samtal, en kram, känslan av att den andra partnern lyssnar och stöttar både när det känns tufft eller går med framsteg. Berätta för varandra hur ni vill ha bekräftelsen och varför den är viktig för det fortsatta arbetet framåt.
  • Kan man som förälder oroa sig för mycket? Vad är en bra balans mellan oro och tillit? Var kommer din oro ifrån när det gäller ditt barns framtid? (media, egna erfarenheter, larmrapporter etc). Vilken roll spelar andra vuxna i barnets närhet?
  • Om du baserar din oro på intryck utifrån eller från dina egna erfarenheter – gör ett bokslut och skapa din egen bild och värdegrund om vem du vill vara som förälder och hur du vill uppträda. Fråga dig själv hur du vill att dina barn ska se på er relation, vilka nyckelkomponenter vill du ska finnas för en god relation och för ett tillitsfullt samtal? Skapa nätverk där du kan prata av dig om din oro och dina rädslor. Det brukar lätta och ger nya perspektiv.
  • Se till att ditt barn har bra relationer även till andra vuxna i familjens kontaktnät. De kan vara viktiga bollplank under barnets olika utvecklingsfaser när vi föräldrar inte räcker till! Tveka inte att söka hjälp när föräldraansvaret känns för tungt! Diskutera med vänner, klassföräldrar eller med skolpersonalen när du har kört fast eller när du känner dig osäker. Många gånger kommer du att upptäcka att du inte är ensam med problemet.

3

tips för bättre samtal

  1. Ta reda på vad som ligger bakom – anledningen till skoltrötthet
  2. Gör en handlingsplan tillsammans – mål på kort och lång sikt
  3. Sök hjälp

3

tips för bättre samtal

Mer material

Undersökning visar att 50 000 elever har stor frånvaro i skolan.

Studie från Umeå Universitet visar på att risken för ohälsa ökar utan betyg.

Ta del av mer kunskap

Här hittar du fler filmer med råd och tips om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga men ibland svåra ämen.