Ta snacket om..Läxläsning

Bara var femte tjej och varannan kille rör på sig tillräckligt. Stillasittande kan påverka barns hälsa både fysiskt och psykiskt. Hur ska man prata med sina barn om stillasittande, och få dem att röra sig mer?

Lite mer om stillasittande

Att röra sig för lite kan påverka såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Rekommendationerna är tydliga – WHO rekommenderar 60 minuters fysisk aktivitet om dagen för barn såväl som vuxna. Men, bara varannan kille och var femte tjej rör på sig tillräckligt. Att röra på sig och träna är viktigt och behöver bli en naturlig del i vardagen.

 

Att uppmuntra och motivera till rörelse handlar i första hand om att skapa förutsättningar för en bättre hälsa. Men för de som redan rör på sig mycket kan det handla om att leda barn och unga till en högre fysisk prestationsnivå. För dem som inte tränar blir det viktigt att hitta lösningar som passar just den individen; hemma själv eller med familj eller i organiserad form. Oavsett upplägg får vi inte glömma bort att bekräfta och se barns värde, uppskatta deras personliga kvalitéer. Nästan alla barn är med i någon idrott under någon period i sitt liv. Idrott erbjuder en unik möjlighet till en holistisk utveckling av hela barnets personlighet. Men det finns också de som inte vill tävla eller träna med andra. Som förälder gäller det att hjälpa barnet att hitta sig själv, hitta det man själv verkligen vill göra.

Föräldrar och ledare har en uppgift att visa barnen en bra balans mellan prestation och person. Att tillåta barnen att våga ta egna vägar mot målet och lämna utrymme för det individuella kräver mycket mod från föräldrar och ledare. Som förälder och ledare har man en uppgift att inte bara lära ut tekniken utan också förmedla idrottens grundläggande värderingar. Att lära sig hantera motgångar, laganda, målmedvetenhet och empati är bara några av de viktiga egenskaper som kan utvecklas. Kunskap om det sociala ledarskapet att våga vara lyhörda och se barnen som unika individer stärker barnens lust till rörelse och minskar risken att de lägger av med såväl föreningsidrott som den dagliga motionen.

 

Stillasittande bland tonåringar är speciellt viktigt att uppmärksamma och kan ha många olika anledningar. Kroppen förändras mycket och barn uppfattar detta på olika sätt som påverkar dem och deras rörelsevanor. Men också det psykiska måendet kan vara en orsak, mår vi inte bra på grund av till exempel kompisrelationer eller frustration över skolan då har vi inte lust att röra på oss.

Att reflektera över

  • Vi vet att det är viktigt att röra på sig. Hur kan du som förälder coacha och bekräfta ditt barn och på ett konstruktivt sätt stimulera till fysisk aktivitet och utveckla en sund livsstil?
  • Att hitta ett intresse kan vara svårt men man får söka tills man hittar det som stimulerar och utvecklar barnets intresse för rörelse och välbefinnande. Ofta kan barn uppleva att ”man måste vara bra, man måste vilja tävla, man måste vilja satsa”. Alla barn behöver känna motivation för sin fritidsaktivitet. Du som förälder kan stötta och acceptera barnets val och tillvägagångssätt. En del barn vill inte tävla av olika skäl och att respektera detta blir viktigt.
  • Uppmuntra ditt barn både i med- och motgång. Det kan vara bra att tänka på hur du själv agerar om ditt barn gör något som gått mindre bra. Men också vara lyhörd över hur ditt barn ser på sig själv. Barnen gör ibland en liknelse och kopplar prestationen till hur man mår ”det går som man mår”. Att man tvivlar på sig själv kan bero på att man har det tufft i skolan, ifrågasätter sig själv eller känner oro. Lär barnen skilja på person och prestation, jag är jag och jag har ett värde även om det gick dåligt. Och våga tro på att nästa gång kan det bli bättre.
  • Om barnet har en idrott så börja inte fråga om resultatet utan ställ andra frågor till barnet, resultatet får du veta ändå. Fråga gärna om barnet hade kul? Var fick du spela? Vilka var med? Att styra bort från prestation och istället lyfta glädjen bekräftar vikten av att röra på sig. Det är viktigt att hjälpa barnet att hitta balansen till idrotten eller prestationen så att barnet inte tappar motivationen till att röra på sig.
  • För vem idrottar barnet? Vilket ansvar har du som förälder (eller som ledare) för att motivera till rörelse? Hur skapas en bra miljö runt barnet? Hur kan du själv vara en god förebild?
  • Målbilder, drömmar och visioner är idag en obligatorisk del av den mentala träningen som elitidrottare genomgår. Men det är inte alls lika vanligt inom breddidrotten. Fundera på vilket sätt du kan stötta barnets drömmar och visioner som drivkraft för uppsatta mål för att träna och må bra? Låt barnen vara delaktiga i utvecklingsprocessen av träningsplaner och olika träningsformer.
  • Vi har olika erfarenheter av rörelse och idrott. Har du själv idrottat aktivt kan det vara bra att fundera på hur du överför dina preferenser och erfarenheter på barnet. Har du inte gjort det så ta tillfället att träna tillsammans med ditt barn och hitta aktiviteter i vardagen. Kanske dags att flytta fredagsmyset till cykeln? Testa en ny idrott tillsammans? Det finns många vägar till rörelse som både du och ditt barn kommer må bra av.

3

tips för bättre samtal

  1. Skapa en aktiv fritid för hela familjen
  2. Vara en bra förebild som förälder
  3. Sätt konkreta mål tillsammans

3

tips för bättre samtal

Mer material

22% av pojkar och 44% av flickor rör sig för lite

WHO rekommenderar en timmes fysisk aktivitet per dag. WHO Physical activity

Pojkar är mer aktiva än flickor, yngre barn mer aktiva än äldre

Ta del av mer kunskap

Här hittar du fler filmer med råd och tips om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga men ibland svåra ämen.