Våra utbildningar

I över 36 år har vi på Idéer för livet arbetat med att ta fram effektiva och relevanta metoder som bidrar till resurseffektivitet, genom rätt insats till rätt individ i rätt tid. Den kunskap vi samlat delar vi med oss av genom att erbjuda utbildning som ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande – socialt och ekonomiskt.

Den som har deltagit i någon av våra tre effektmätningskurser bjuds dessutom in till vårt effektmätningsnätverk. Där ges möjlighet till medverkan vid omkring sex nätverksträffar per år, både digitala och fysiska, för fördjupade insikter inom specifika effektmätningsrelaterade frågor.

 

På den här sidan finns mer information om de kurser vi tillhandahåller.

 

Mätning av sociala effekter

En eller två gånger per år tillhandahåller vi en tvådagars grundkurs i mätning av sociala effekter och värden. Under dessa dagar blandas kortare föreläsningspass med dialog och övningar. Kursen vänder sig till dig som har behov av grundläggande kunskaper i effektmätning.

 

Nästa grundkurs genomförs den 18–19/9 2024.

 

 

 

Mätstrategi för effekter och värdeskapande

Ungefär fyra gånger per år startar vi en kurs som genomförs under ett halvår (innefattande fyra kursdagar med eget arbete emellan) där syftet är att hjälpa deltagande organisationer fram till en plan för vad de vill mäta, samt hur, gällande sociala effekter och värdeskapande. Kursen vänder sig framför allt till stiftelsens partners, samt organisationer som fått stipendium av stiftelsen. Men ibland erbjuds även andra plats.

 

Är din organisation intresserad att delta?  Kontakta oss för mer information om kursen samt intresseanmälan.

Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter

En gång per år tillhandahåller vi, i samarbete med Örebro universitet, en djupgående kurs i mätning och värdering av sociala och ekonomiska effekter. Kursen ges på kvartsfart under fyra månader, och ger vid godkänt resultat möjligheten till ytterligare examination för att få tre högskolepoäng.

Verktyg för beräkningsverktyg av resurseffektivitet

Beräkningsverktyg för evidensbaserade insatser

Uppsala universitet har på uppdrag av Idéer för livet utvecklat ett beräkningsverktyg för sociala och ekonomiska effekter av evidensbaserade stödinsatser för barn och unga. Insatserna gäller ångest och depression, utåtagerande beteende, föräldrastöd samt självmord/självskadebeteende. För att få tillgång till beräkningsverktyget behöver du gå en kort digital kurs.

 

Beräkningsverktyg för utvalda målgrupper (KAMSO)

Umeå universitet har på uppdrag av Idéer för livet utvecklat ett beräkningsverktyg för ekonomiska effekter utifrån några utvalda målgrupper – just nu individer med icke fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg samt hemmasittare. Verktyget kallas KAMSO och kan hjälpa din organisation att förstå den samhällsekonomiska konsekvensen av det ni gör kopplat till dessa målgrupper. För att få tillgång till beräkningsverktyget behöver du gå en kort digital kurs.