Så behandlar vi dina personuppgifter

Skandias stiftelse Idéer för livet (org. nr. 802013-7165) är som personuppgiftsansvarig ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med ansökan om projketstöd, partnerskap och utbildningar.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i form av för- och efternamn samt e-postadress i syfte att tillhandahålla och administrera ansökningar och beviljade projekt eller deltagande i  kurser,  utbildningar och nätverksträffar. Vi kan även komma att behandla faktureringsuppgifter i syfte att administrera betalning och kostnader i samband med vissa utbildningar.

Vi samlar in dina personuppgifter i samband med att du ansöker om projektstöd eller anmäler till någon utbildning  samt om du kommunicerar med oss via e-post eller genom andra kanaler. Vid medverkan på distans kommer dina personuppgifter att delas genom videokonferensverktyget Microsoft Teams utanför EU/EES. Se hur Microsoft behandlar dina personuppgifter här: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement.

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på basis av vårt berättigade intresse att tillhandahålla och administrera ansökningar, projektstöd samt utbildningar och nätverksträffar.  Anledningen är att vi anser att vårt intresse av att kunna behandla dina personuppgifter i nämnda syfte väger tyngre än att dina personuppgifter inte behandlas då utbildningar och andra träffar är frivilliga att medverka på samt att uppgifterna lämnas frivilligt av dig.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det behövs för att uppfylla det syfte som uppgifterna insamlades för. I detta fall för att tillhandahålla och administrera kursen, därefter raderas uppgifterna. I de fall vi har rättsliga skyldigheter att spara uppgifterna kommer detta att ske i enlighet med tillämplig lag.

För övrig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt om du har några frågor avseende hur vi på Skandia behandlar dina uppgifter, se https://www.skandia.se/personuppgifter.