Gå till innehåll

Om Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.

Våra verksamhetsområden

Idéer för livet arbetar förebyggande inom områdena Lokala projekt, Metoder och Forskning.Tillsammans skapar områdena ett cirkulärt kretslopp som gör det möjligt att hela tiden förfina insatsernas kvalitet och effektivitet.Lokala projekt

Idéer för livet har sedan 1987 stöttat över 4300 lokala projekt riktade mot barn och unga runt om i hela Sverige.  Lokala projekt som har potential att växa fångas upp och stöds med förfinade metoder och empirisk forskning, så att de kan implementeras med större räckvidd. 

Läs mer

Metoder

Utifrån lokala projekt och forskning stödjer vi framtagandet av metoder och verktyg som är användbara både för enskilda projektägare och samhällsaktörer från näringsliv, ideell verksamhet och offentliga sektorn. 

Läs mer

Forskning

Idéer för livet har forskningssamarbeten med flera ledande institut och universitet för att identifiera förebyggande insatser som har effekt. Det kan i sin tur leda till utveckling av nya metodverktyg användbara för framtida lokala projekt.

Läs mer

Hur Idéer för livet började

Skandias stiftelse Idéer för livet bildades när ungdomsvåldet 1987 kulminerade med kravallerna i Kungsträdgården.

Läs mer om vår historia

Skandias egna ambassadörer

Skandias medarbetare har möjlighet att göra en personlig insats för barn och unga genom att på arbetstid engagera sig i Idéer för livets verksamhet.

Läs mer om Skandias ambassadörer