Gå till innehåll

Skandia Idéer för livet fonden

Skandias egna kunder bidrar aktivt genom att spara i fonden Idéer för livet. Två procent av fondens årliga värde avsätts nämligen direkt till stiftelsen och Skandia tar inte ut någon förvaltningsavgift.

99 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början.

Stiftelsen Idéer för livet bildades som motkraft till det hårdnande samhällsklimatet i mitten på 80-talet, och har sedan dess stöttat lokala projekt för att stärka barns självkänsla och motverka utanförskap - något som bidrar till ett tryggare, mer hållbart samhälle. 

Genom vår kunskap om försäkring vet vi vilket pris både enskilda och samhället betalar för socialt utanförskap. Men med tidiga insatser kan trender vändas och liv förändras för lång tid, kanske för alltid. Sedan 1995 då själva fonden bildades har våra sparare bidragit med 99 miljoner kronor till unga och deras framtid - en framtid som också är vår. Men mer behövs

Fonden Skandia Idéer för livet ger också dig en hel del tillbaka

Vår fond Idéer för livet är inte bara generös mot dagens unga. Den ger även dig mycket tillbaka, och är en av våra mer framgånsrika fonder. Avkastningen har varit 114 % de senaste 5 åren* (innan våra kunder årligen har skänkt 2 %). Så det sparande som stärker unga, är också en investering för dig.

  • 0 % i förvaltningsavgift - vårt bidrag som ger dig bättre avkastning
  • 114 % i avkastning de senaste fem åren* (innan kunderna årligen har skänkt 2 % till stiftelsen)
  • En högrisk-fond för dig som har en längre placeringshorisont 

Faktablad (KIID)

Informationsbroschyr

 (2013-01-01 ­till 2017-12-31)

Börja spara i fonden