Gå till innehåll

Fonden Skandia Idéer För Livet

Spararna i fonden Skandia Idéer För Livet bidrar årligen med två procent av fondens värde till stiftelsen. Fonden har ingen förvaltningsavgift och är baserad på ansvarsfulla och hållbara investeringar. Sedan starten 1994 har fonden bidragit med mer än 177 miljoner till Skandias stiftelse Idéer för livet. Sparare i fonden får på detta sätt inte bara avkastning utan hjälper också till att ge fler barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv.

Sparare i fonden gör det möjligt

Skandia är en av Sveriges största försäkrings- och bankkoncerner och ägs av sina egna kunder. Det är även tack vare kunderna som sparar i fonden som Idéer för livet kan bedriva sin verksamhet. Med andra ord är det Skandias kunder som gjort det möjligt för Idéer för livet att stötta fler än 4300 projekt som uppskattningsvis nått ut till två miljoner barn och unga.

Har finansierat vår verksamhet sedan 1994 

Idéer för livets verksamhet finansieras av att två procent av fondens årliga värde tillfaller Skandias stiftelse Idéer för livet. Sedan fonden startade 1994 har den bidragit med mer än 177 miljoner. 

Ansvarsfulla och hållbara investeringar 

Fonden investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling.

  • 0 % i förvaltningsavgift - Skandias bidrag som ger dig bättre avkastning
  • Är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk.

 

Läs mer om fonden