Gå till innehåll

Fonden Skandia Idéer För livet

Spararna i fonden Skandia Idéer För Livet bidrar årligen med två procent av fondens värde till stiftelsen. Fonden har ingen förvaltningsavgift och är baserad på ansvarsfulla och hållbara investeringar i nordiska aktier. Sedan starten 1994 har fonden bidragit med mer än 150 miljoner till Skandias stiftelse Idéer för livet. Sparare i fonden får på detta sätt inte bara avkastning utan hjälper också till att ge fler barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv.

Sparare i fonden gör det möjligt

Skandia är en av Sveriges största försäkrings- och bankkoncerner och ägs av sina egna kunder. Det är även tack vare kunderna som sparar i fonden som Idéer för livet kan bedriva sin verksamhet. Med andra ord är det Skandias kunder som gjort det möjligt för Idéer för livet att stötta fler än 4300 projekt som uppskattningsvis nått ut till två miljoner barn och unga.

Har finansierat vår verksamhet sedan 1994 

Idéer för livets verksamhet finansieras av att två procent av fondens årliga värde tillfaller Skandias stiftelse Idéer för livet. Sedan fonden startade 1994 har den bidragit med mer än 150 miljoner. 

Ansvarsfulla och hållbara investeringar 

Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol för energiändamål eller som är involverade i systematiska och allvarliga kränkningar av internationella normer utan att de visar förändringsvilja. Fonden investerar inte heller i bolag som producerar alkohol, tobak, cannabis för rekreationsbruk, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber och personminor, kärnvapen och övriga vapen eller krigsmateriel.

Fondens förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Hållbarhetsfrågor beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut när de är finansiellt materiella. I tillägg för vi dialog med fondens bolag för att kunna påverka dem i en mer hållbar riktning.

Fondens värdeutveckling 

Fonden har exponering mot danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Mer information om Skandias fonder finns på Skandia.se/fonder. 

  • 0 % i förvaltningsavgift - vårt bidrag som ger dig bättre avkastning
  • 82 % i avkastning de senaste fem åren* (innan Skandias kunder årligen skänkt 2 % till stiftelsen).
  • En högrisk-fond för dig som har en längre placeringshorisont 

Faktablad (KIID)

Informationsbroschyr

*  (2015-01-01 - 2019-12-31)

Börja spara i fonden