Gå till innehåll

Våra principer

Idéer för livet har som mål att bidra till bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. Vilka vi väljer att stödja och samarbeta med styrs av våra åtta grundläggande principer.

Barnkonventionen som grund

Barnkonventionen utgör navet inom vår verksamhet och genomsyrar allt vi och våra partners gör.

Läs mer

Digital trygghet

Vi stödjer en rad insatser som motarbetar mobbning och kränkningar på sociala medier och digitala plattformar.

Läs mer

Lokal trygghet

Vi arbetar aktivt och stöttar många olika insatser för att öka ungas trygghet i närområdet, dygnet runt.

Läs mer

God psykisk hälsa

Tillsammans med andra aktörer förebygger och agerar vi för bättre psykisk hälsa hos barn och unga.

Läs mer

Fysisk aktivitet för alla

Vi arbetar för att fler barn och unga ska röra sig mer, och för ett hälsosamt, jämlikt och välmående Sverige.

Läs mer

En bra skolgång

Vi stödjer insatser som ger barn och unga bättre förutsättningar att ta sig igenom skolan med fullständiga betyg.

Läs mer

En meningsfull fritid

Vi ser till att ge fler barn möjlighet till en trygg, rolig, lärorik, utvecklande och social fritid.

Läs mer

Välmåendemodellen som verktyg

Välmåendemodellen hjälper oss att stötta forskning och initiera förebyggande projekt inom sju viktiga områden.

Läs mer