Våra Partners

Idéer för livet arbetar aktivt med att i partnerskap utveckla metoder och verktyg och ger årligen fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd.

 

Idéer för livets partnerskap

Idéer för livets fokus vid partnerskap är att gemensamt arbeta för barn och ungas bästa genom att tillsammans utveckla metoder och verktyg för att skapa förändring som innebär att barn och unga får det bättre.

 

Syftet med våra partnerskap är att utveckla innovativa lösningar för stärkt hälsa och tryggare närsamhällen och vara ett växthus för större genomslagskraft av bra verktyg och metoder. Med fokus på dessa förebyggande lösningar bidrar vi till att stärka kvalité och resurseffektivitet i välfärdssamhället och att hjälpa organisationer att uppnå mål, mäta effekt samt verka som koordinator för delat lärande av varandra.

Kriterier för långsiktigt stöd

För att bli antagna för fördjupat stöd till verksamhetsutveckling måste organisationerna leva upp till följande tre urvalskriterier:

  • En lokalt testad lösning på ett samhällsproblem som hindrar barn och unga från att få ett hälsosamt och tryggt liv.
  • Ett skalbart projekt, verksamhet eller material, som har potential att få nationell räckvidd.
  • Ägaren av projektidén har den vilja och drivkraft som krävs för att utveckla verksamheten nationellt.

Vi delar in vårt engagemang genom partnerskap enligt följande:

  1. Huvudpartner – strategiskt utvalda partners inom områdena hälsa och trygghet
  2. Huvudpartner – delägare i innovationer och metoder för bred spridning
  3. Partnerskap – prioriterade verksamheter och metoder som har stor potential
  4. Partnerskap – verksamheter som bidrar till särskilt stor effekt
  5. Metodutvecklingsprojekt – verksamheter som har potential att utvecklas och växa

Våra partners

Användbara metoder som gör skillnad!

Att tänka längre utmärker all vår verksamhet – vi tror på att förutse och förebygga risker och problem. Vi tror också på idéer som håller länge, kan utvecklas och skalas upp.

Idéer för livet stödjer och hjälper Metoder att utvecklas och spridas nationellt så att  fler kan använda och ha nytta av dem.

Prio Tio - Samhällsinvesteringar för ökad trygghet och hälsa för barn och unga

Vi vill med stöd i forskning och effektmätning visa hur samordnande och långsiktiga satsningar på förebyggande insatser skapar ett tryggare Sverige.