Våra Huvudpartners

Idéer för livet bidrar till att skapa en positiv samhällsutveckling genom ett nära samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Genom att verka för nya strukturer för samarbete kan vi bidra till att utveckla effektiva förebyggande lösningar och agera på viktiga samhällsutmaningar.  Genom strategiska partnerskap med akademier och organisationer är syftet tydligt – att förbättra situationen för barn och unga med utgångspunkt i bättre hälsa och ökad trygghet.

Motivationslyftet

Motivationslyftet kompletterar skolans kunskapsuppdrag med ett pedagogiskt undervisningsmaterial för strukturerad självledarskapsträning. Grund- och gymnasieskolor får tillgång till en metod och ett forskningsbaserat arbetsmaterial som tränar barn och ungdomar i självledarskap genom att ta ansvar för sina studier, sin hälsa och samhället i stort.

Metoden syftar till att hjälpa barn och ungdomar att må bra, att behålla sin nyfikenhet och att utveckla sin potential nu och i framtiden. Motivationslyftet bygger på de tre vetenskapliga diskurserna psykologi, hjärnforskning och pedagogik. Metoden utgår ifrån skolans befintliga styrdokument och de övergripande riktlinjerna i Lgr22, Gy11/22 (kap 1 och 2).

Idéer för livet har bidragit till utvecklingen av Motivationslyftet och varit med sedan start.

Mind Föräldralinjen hjälper föräldrar att stödja sina barn och unga

Att vara förälder kan vara utmanande, särskilt när den psykiska ohälsan bland unga ökar. För att stötta Sveriges föräldrar samarbetar Idéer för livet med Mind. Samarbetet omfattar en förstärkning av Minds Föräldralinje samt ökat kunskapsstöd online.

I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Att vara en bra förälder är utgångspunkten för de allra flesta men när det krisar i familjen kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp.

Mind Föräldralinjen vänder sig till föräldrar och andra vuxna som känner sig osäkra på hur de ska agera och behöver stöd i sin relation med barn och ungdomar. Den som ringer är anonym och samtalen är kostnadsfria. De som svarar är utbildade psykologer, socionomer eller psykoterapeuter. Forskning visar att föräldrastöd är bland de viktigaste förebyggande insatserna för barn och ungas utveckling och hälsa.

Stärkt föräldraskap är viktigt för Idéer för livet i det förebyggande arbetet att ge barn och unga en trygg uppväxt.

Nattvandring.nu skapar trygghet för barn och unga genom ett ökat vuxenengagemang i lokalsamhället

Föreningsliv och nattvandring är en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Nattvandring och dagvandring drivs på ideell basis genom lokala grupper som samverkar med och är en del av kommunens trygghetsarbete.

I samverkan kan polis, kommunens fältassistenter och trygghetsansvariga samt andra myndigheter ingå och tillsammans genomförs natt-/dagvandringar, uppföljningsmöten, utbildningsträffar med mera. Flera kommuner tecknar kommunavtal eller IOP-avtal med Nattvandring.nu som hanterar 450 nattvandrargrupper runt om i landet.

Idéer för livet har varit partner till Nattvandring.nu sedan starten och bidrar till att öka tryggheten i områden där barn och unga rör sig.