MIND

Mind Föräldralinjen hjälper föräldrar att stödja sina barn och unga.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller för ett barn i din närhet.

Idéer för livet har ett långsiktigt huvudpartnerskap med MIND  – för att stärka förädrar så att de själva kan stödja sina barn

Att vara förälder kan vara utmanande, särskilt när den psykiska ohälsan bland unga ökar. För att stötta Sveriges föräldrar samarbetar Idéer för livet med Mind. Samarbetet omfattar en förstärkning av Minds Föräldralinje samt ökat kunskapsstöd online.

 

I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Att vara en bra förälder är utgångspunkten för de allra flesta men när det krisar i familjen kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. Mind Föräldralinjen vänder sig till föräldrar och andra vuxna som känner sig osäkra på hur de ska agera och behöver stöd i sin relation med barn och ungdomar. Den som ringer är anonym och samtalen är kostnadsfria. De som svarar är utbildade psykologer, socionomer eller psykoterapeuter. Forskning visar att föräldrastöd är bland de viktigaste förebyggande insatserna för barn och ungas utveckling och hälsa.

 

Stärkt föräldraskap är viktigt för Idéer för livet i det förebyggande arbetet att ge barn och unga en trygg uppväxt.