Motivationslyftet

Motivationslyftet utvecklar elevers inre motivation och framtidstro genom självledarskapsträning

En metod i fem steg som syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation och självledarskap, men också förmåga till reflektion över sig själv och sin omgivning.

Idéer för livet har ett långsiktigt huvudpartnerskap med Motivationslyftet – för att stärka barn och ungas motivation och självledarskap

 

Motivationslyftet kompletterar skolans kunskapsuppdrag med ett pedagogiskt undervisningsmaterial för strukturerad självledarskapsträning. Grund- och gymnasieskolor får tillgång till en metod och ett forskningsbaserat arbetsmaterial som tränar barn och ungdomar i självledarskap genom att ta ansvar för sina studier, sin hälsa och samhället i stort.

 

Metoden syftar till att hjälpa barn och ungdomar att må bra, att behålla sin nyfikenhet och att utveckla sin potential nu och i framtiden. Motivationslyftet bygger på de tre vetenskapliga diskurserna psykologi, hjärnforskning och pedagogik. Metoden utgår ifrån skolans befintliga styrdokument och de övergripande riktlinjerna i Lgr22, Gy11/22 (kap 1 och 2).

 

Idéer för livet har bidragit till utvecklingen av Motivationslyftet och varit med sedan start.