Nattvandring.nu

För ökad trygghet för barn och unga genom ett ökat vuxenengagemang i lokalsamhället.

För ökad trygget

Nattvandrarjackor ryggar

Föreningsliv och nattvandring är en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Nattvandring och dagvandring drivs på ideell basis genom lokala grupper som samverkar med och är en del av kommunens trygghetsarbete.

 

I samverkan kan polis, kommunens fältassistenter och trygghetsansvariga samt andra myndigheter ingå och tillsammans genomförs natt-/dagvandringar, uppföljningsmöten, utbildningsträffar med mera. Flera kommuner tecknar kommunavtal eller IOP-avtal med Nattvandring.nu som hanterar 450 nattvandrargrupper runt om i landet.

 

Idéer för livet har varit partner till Nattvandring.nu sedan starten och bidrar till att öka tryggheten i områden där barn och unga rör sig.

Nattvandrarjackor ryggar