Prinsparets stiftelse

För en tryggare nätvardag

Idéer för livet är huvudpartner till Prinsparets Stiftelse och har sedan 2019 stöttat arbetet för en tryggare nätvardag.

Internet är ett fantastiskt verktyg som möjliggör mycket i vårt högteknologiska samhälle men samtidigt är det också en plats med hög risk att utsätta sig själv och andra för jämförelse, mobbning, hat, hot och trakasserier. Lajka vill skapa en schysstare och tryggare nätvardag.

 

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse arbetar för ett tryggare och schysstare internet. Materialet Lajka vänder sig till grundskolan och syftar till att ge pedagoger och skolpersonal konkreta och tillgängliga verktyg för att skapa en schysst nätvardag.

 

Lajka är en unik gratisplattform om ungas hälsa på nätet med övningar, lektioner och material för hela grundskolan. Lajka bygger på läroplanen, skolans värdegrundsuppdrag, de globala målen samt barnkonventionen och finns för att hjälpa skolan att koordinera sitt arbete för en bättre näthälsa och fler samtal om nätvardagen.

 

Allt som händer på nätet blir en del av barnens liv, såväl i som utanför klassrummet. Materialet underlättar för pedagoger och skolpersonal att skapa meningsfulla och viktiga samtal med eleverna om livet på nätet. På så sätt kan ett tryggare och schysstare internet för barn och unga påbörjas.

Lajka vill bidra till att:

  • Skapa ett tryggare och schysstare internet för barn och unga.
  • Underlätta för pedagoger och skolpersonal att skapa meningsfulla och viktiga samtal med eleverna om livet på nätet.
  • Öka antalet samtal om barn och ungas nätvardag och höja kvalitén och enhetligheten på en skola kring dessa samtal.
  • Ge barnen ökad förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. (Kunskap och information om hur man kan förebygga och få hjälp när något skett, är en viktig skyddsfaktor).

Lajka, något för hela skolan

Anpassat material för:

  • lärare
  • fritids
  • skolhälsan
  • skolledning
  • föräldrar

 

Ta del av utbildningsmaterialet Lajka > 

 

Kvalité och effektutvärdering

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse har tillsatt ett advisory board som noga följt framtagande av skolsatsningen Lajka vilket tillstyrker innehållets kvalitet och  relevans. Advisory boards funktion har varit att överse och utveckla samt utvärdera  arbetet med Lajka. Stiftelsens advisory board består av experter och sakkunniga med gedigen erfarenhet och kunskap om bland annat skolväsendet, forskning, pedagogik,  effektmätning och påverkansarbete.

 

 

Effektmätning

Effektmätning är en viktig del och genomförs i form av en självskattningsenkät för elever från åk 6 till åk 9 samt genom ett observationsverktyg för pedagoger för samtliga elever. Effektmätningsenkäten testas på 4 ordinarie samarbetsskolor samt ytterligare 6 skolor för att säkerställa en bredd i perspektiv från olika miljöer och förutsättningar.

Nätet och demokratin

Material som bidrar till att barn och unga kan delta i det demokratiska samtalet och det allt mer digitaliserade samhället. Detta för att bidra till skolans arbete för att motverka de demokratiförluster som följer av bland annat näthat, desinformation och propaganda.