Användbara metoder

Exempel på metoder som Idéer för livet bidragit till att ta fram och utvecklas.

Att tänka längre utmärker all vår verksamhet – vi tror på att förutse och förebygga risker och problem. Vi tror också på idéer som håller länge, kan utvecklas och skalas upp. Här visar vi exempel på  några av de metoder där vi sett potential och möjligheter för utveckling och spridning som gör att fler kan använda och ha nytta av dem.

Här Ligger jag...

”Här ligger jag ...” är en unik och enkel interaktionsapp som i ett tidigt skede förebygger psykisk ohälsa hos barn och unga.

En app som med  AI-modereringen ger möjlighet att direkt förmedla hjälp åt de unga som mår dåligt och skriver akuta inlägg.

Motivationslyftet

En metod som utvecklar elevers inre motivation och framtidstro genom självledarskapsträning.

Grund- och gymnasieskolor får tillgång till en metod och ett forskningsbaserat arbetsmaterial som tränar barn och ungdomar i självledarskap genom att ta ansvar för sina studier, sin hälsa och samhället i stort.

Idéer för livet är huvudparner till Motivationslyftet och varit med sedan start.

Right By Me

Ungdomsledarutbildning

RightByMe har en metodik med målgruppsinkludering och ett individanpassat perspektiv, varje ungdom är unik.  Alla aktiviteter utgår från programmets mål  som är att bidra till ökade anställningsmöjligheter genom stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

Scouternas aktivitetsbank

Drömmen om en hållbar värld

En aktivitetsbank som är öppen för alla!  Den innehåller över 200 anpassade aktiviteter till barn, unga, familjer, föreningar, skolor. För varje aktivitet finns information och handledning.  Banken av aktiviteter kan användas av såväl scoutrörelsen , men också kunna kopieras av skolor, fritidshem, föreningar och liknande verksamheter.

 

Under 2022 har aktivitetsbanken utvecklats med stöd från Idéer för livet med nya aktiviteter där det övergripande temat varit “Drömmen om en hållbar värld”,  för att genom dessa agera för ökad framtidstro hos unga samt inspirera unga som vill göra världen bättre.