Här ligger jag...

Ett nytt sätt att nå unga som mår dåligt.

Skandias stiftelse Idéer för livet har sedan över 5 år tillbaka gett ekonomiskt stöd till Stiftelsen Den Andra Sidan som utvecklat appen Här ligger jag… Vi ser att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka trots åtgärder från staten och olika organisationer. Alltför många av insatserna når inte de unga. “Här ligger jag…” är ett nytt sätt att nå unga som mår dåligt och som inte söker hjälp själva.

 

“Här ligger jag…” är en AI-styrd interaktionsapp. Den hjälper unga att våga sätta ord på och formulera hur de känner och där andra kan ge sin respons: “Ja, jag med” eller “Nej, inte idag”. De unga får därmed svart på vitt att det finns andra som känner likadant. Insikten hos många unga är att de tror att de är ensamma om sin känsla. Alla inlägg är anonyma och försvinner efter 24 timmar. Vid akuta inlägg, skickas stöttande personliga notiser med tips på organisationer som de kan vända sig till för att få hjälp.

 

Med appen får unga killar och tjejer som sagt en möjlighet att uttrycka sina innersta tankar, och få bekräftat att de inte är ensamma. Det är ett första linjen-projekt som har möjlighet att i ett tidigt skede hjälpa de som börjat lida av ångest, depression eller psykosomatiska besvär.

 

Att kunna uttrycka hur man mår och bli lyssnad på är en rättighet enligt barnkonventionen. Appen Här ligger jag … ger unga den möjligheten, oavsett var man bor, hur lätt eller svårt man har att tala om känslor, sin etnicitet, tro eller sexuella läggning. Appen är utvecklad av och med ungdomar, och riktar sig till unga mellan 13 och 25 år.

 

Idéer för livet har följt arbetet noga, både framför och bakom gränssnittet och ser fantastiska resultat. Nästa steg är att undersöka om det är möjligt att forska på appen då modereringen har näst intill full träffsäkerhet. Ju fler som kan inspireras av tekniken desto mer unga kan få hjälp och stöd i tid.