Right By Me

Ungdomsledare

RightByMe (hette tidigare Right To Play Sverige) samarbetar med kommun, idrottsföreningar och ungdomarna själva och stöttar, utbildar och stärker unga som är nyanlända till Sverige. Alla aktiviteter utgår från programmets mål – ökade anställningsmöjligheter genom stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

RightByMe har en metodik som är målgruppsinkludering och ett individanpassat perspektiv, varje ungdom är unik och har egna mål, utmaningar och behov. Därför utgår allt arbete ifrån ungdomarna, med utbildade och certifierade Ungdomsledare som centralt stöd. Ungdomsledarna har varit del av verksamheten i minst ett år och ansvarar för samtliga aktiviteter och programutveckling.

Idéer för livet stödjer RightByMe Aktivitetsinkubator där ungdomsledare driver och projektleder nya aktiviteter för att stärka nyanlända ungdomars språk, nätverk och självkänsla. Vi stöttar även ett utvecklingsarbete som möjliggör för ungdomsledarna att kompetensbyggas genom digitala verktyg. Verksamheten får även hjälp med effektmätning och hur de kan påvisa det värdeskapande som uppstår genom Aktivitetsinkubatorn.