Brainpool - en community som inspirerar med nya perspektiv.

Brainpool ger unga  utrymme att dela och utveckla stora tankar och idéer med varandra, med inspiratörer, företag och akademiska institutioner. Syftet är att ge de unga intellektuell utmaning, samhörighet och en förbättrad psykisk hälsa.

Communityn vänder sig till unga mellan 13-21 år. Ungdomarna som är med har starka intressen som spänner från psykologi och samhällsfrågor till framtiden, till fysik, matematik, musik och robotbyggen – gärna många samtidigt och ofta med förmåga att se och förstå komplexa samband på ett självklart sätt.

Brainpool är en inkluderande, socialt accepterande verksamhet som erbjuder både fysiska och digitala aktiviteter. Gemensamt för de unga medlemmarna är att de ser och förstår mycket komplexa sammanhang, gillar djupare tankar, har intensiva intressen, älskar kunskap men tycker ofta inte om skolan där de tycker att det helt eller delvis saknas utmaningar. En stor del av gruppen känner sig utanför, ensamma och saknar sammanhang, vilket leder till psykisk ohälsa.

Med intellektuell begåvningen kommer tyvärr ofta mörka sidor. Ofta har ungdomar med särskild begåvning upplevt utanförskap, ensamhet och inte sällan depressioner och sjukskrivningar. Vi behöver avdramatisera begreppet ”begåvning” och skapa mer acceptans för och mer inkludering av särskild begåvning i samhället. Det är viktigt att vi tillåter alla att vara bra på det de är bra på, vilket i dessa ungdomars fall är intellektuell kunskap och förmåga. I Sverige finns det strax under 40 000 ungdomar mellan 13-19 år med särskild begåvning och det är viktigt för både individen och samhället att dessa ungdomar får möjlighet att utvecklas och nå sin potential.

Brainpools anda

Ämnena på Brainpool är ofta riktigt komplicerade och svåra att förstå. Men på Brainpool behöver inte säga “smarta” saker utan det handlar om att få ny kunskap, bli intellektuellt utmanad och få utlopp för sin nyfikenhet. Här finns inga “dumma” frågor. Tvärtom Brainpools träffar fylls snabbt med frågor, tankar och olika perspektiv. Och alla är med på sitt sätt. Aktiv eller inlyssnande.

Det är Brainpools sätt att erbjuda intellektuell utmaning, social samhörighet och en plats där man mår riktigt bra.

 

Kvalité och effektutvärdering

I samarbete med Idéer för livet har Brainpools verksamhet studerats genom SROI-metoden i syfte att kartlägga om de sociala effekter som verksamheten eftersträvar realiseras.

Utvärderingen visar att verksamheten skapar ökade nivåer av:

  • Intellektuell stimulans för 79% av deltagarna
  • Social acceptans för 67% av deltagarna
  • Psykiskt välmående för 81% av deltagarna