Hero of the talk

Hero Of The Talk Sweden är en ideell organisation som arbetar med ett interaktivt digitalt utbildningskoncept ” BE THE HERO” för skolor i Sverige. Arbetet syftar till att bryta negativa normer genom att ge elever en djupare förståelse och insikter om viktiga frågor som mobbning, våld, kränkningar, ensamhet och utanförskap. Med nya kunskaper och insikter är syftet att bidra till finare gemenskap, trivsel och lugn skolmiljö.

Be the hero

Genom ”BE THE HERO” kan skolan involvera elever i deras förebyggande arbete mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa. Skolan får ett färdigt material som engagerar eleverna genom interaktiva filmer, spännande övningar, rollspel och diskussioner som ska leda till att eleverna får verktyg att hantera olika sociala situationer. Att de kan uppmuntrar varandra till positiva handlingar och att stå upp mot kränkande beteenden på så sätt skapa en bättre skolmiljö och mående.

 

Utbildning av eleverna är en central del av ”BE THE HERO” men skolpersonalen har en nyckelroll i implementering och ledning av utbildningen. Personalens engagemang och insatser är avgörande för att skapa en trygg och positiv skolmiljö för alla.

 

Arbetsmetoden genomförs just nu i ca 100 skolor.

Utbildningskoncept Be the hero ger kunskap och insikt om:

  1. Skillnaden mellan konflikt, kränkning och mobbning
  2. De olika rollerna inom mobbning
  3. De olika formerna av mobbning som finns
  4. Konsekvenserna av mobbning och utanförskap
  5. Vikten att visa och prata om känslor
  6. Värdet att vara en bra kompis och medmänniska
  7. Hur man bryter negativa normer, genom agerande och ställningstagande
  8. Empati och andra människors perspektiv
  9. Effekterna av negativt och positivt grupptryck