Lära med hästar

Teambuilding, ledarskapsutveckling och utbildningsprogram - med hästar som lärare!

Projektet “Lära med hästar” vill bidra till ett ökat välmående bland barn och unga, men också verka för att öppna upp stalldörrarna för nya målgrupper, som annars kanske aldrig fått chansen.

Metoden Lära med hästar har presenterats för nya ridskolor utspridda i landet och forskare har visat intresse för metoden som är beprövad i Kanada men behöver lokal evidens.

Lära med hästar - Akademin

Genom partnerskap  bidrar Idéer för livet nu till att  metoden sprids genom Lära med Hästar akademins  utbildningar för deltagare som sedan implementera Lära med Hästar inom sina respektive verksamheter.