Mamma united

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt. Mamma United skapar en känsla av meningsfullhet genom att lyfta deltagarnas fysiska och psykosociala hälsa. Detta görs genom utbildning och motivationshöjande samtal som ökar både kunskapsnivå och självkänsla.

 

Om Mamma united

Tack vare att en stor del av Mamma United insatser är preventiva når man goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med om insatserna sätts in först när ohälsa och andra problem redan har uppstått.

Mammor erbjuds att delta gratis i Mamma Uniteds program. Programmet arrangeras vid 12 tillfällen, som sammanlagt är ca 24 timmar. Genom Mamma United får mammorna kunskap inom områden som stärker deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ger deltagarna verktyg att påverka sitt och sina barn liv.

Mamma Uniteds utbildningsprorgam består av 12 träffar. Varje träff är 2 timmar lång. Under träffarna berörs följande ämnen:

 

 • – Presentation av Mamma United och samarbetspartners
 • – Hälsosamma matvanor
 • – Fysisk aktivitet och föreningsliv
 • – Kvinnokroppen och sexualitet
 • – Fysisk och psykisk hälsa
 • – Ekonomi och sparande
 • – Arbetsmarknad och studier
 • – Föräldraskap
 • – Våld i hemmet och i relationer
 • – Förebygga kriminalitet bland unga
 • – Gemensam aktivitet
 • – Utvärdering