Safe selfie academy

Safe selfie academys utbildning ökar kunskap om sexualbrott mot barn på nätet – och ökar också  tryggheten att berätta om brotten. Tillsammans med Idéer för livet utvecklas  utbildningarna med digitala lektioner och instruktörsutbildningar så att fler kan ta del av den viktiga kunskapen och sprida den vidare.

Utbildning för ökad trygget online

Safe selfie academy utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för kunskap, underhållning och gemenskap – men att både barn, unga och vuxna behöver ha kunskap om brotten och var gränsen går för att skapa ett tryggare klimat för alla online.
Utbildningsteamet blandar in rörelseglädje och skratt för att ge eleverna en känsla av hopp och glädje mitt i all blytung kunskap.

Safe selfie academy utbildar elever i mellanstadiet, högstadiet/gymnasiet samt instruktörer för spridning av livsviktig kunskap kring en typ av brottslighet som eskalerar och riskerar att ge utsatta svåra trauman.
Safe selfie academy utbildar elever tillsammans med deras trygga vuxna och tillhandahåller utbildningsmaterial för ett helt års värdegrundsarbete om livet på nätet.

Effektutvärdering

För att mäta effekten av Safe selfie academys utbildning svarar deltagande elever på Safe selfie academys speciellt framtagna utchecknings- samt uppföljningsenkät.

 

 

 

Ökad kunskap

I mellanstadiet fick 97, 1% av eleverna ökad kunskap om sexualbrott på nätet. Samma siffra i högstadiet var 85,1% efter Safe selfie academys utbildning.

 

Ökad kunskap om agerande

I mellanstadiet hade 97,1% av eleverna fått ökad kunskap om agerande vid sexualbrott på nätet. I högstadiet visste 94,1% mer om hur de ska agera vid brott efter utbildningen.

 

Svarsfrekvens = 100%

 

 

Teamet

Caroline Engvall - Huvudlärare och initiativtagare

Caroline driver Safe selfie academy genom ideella organisationen Inte till salu. Hon är journalist och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel. Caroline Engvall driver även sedan ett decennium flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial för socialtjänst, skolor och rättsväsende. Caroline är frekvent anlitad av medier för att kommentera aktuella brott mot barn och unga på nätet.

Teija Bervokk - bemötande av kompisar

Teija är före detta elitidrottare och certifierad Kommunikolog med speciell kunskap kring bemötande i teori och praktik. På Safe selfie academy föreläser Teija på temat om hur elever kan möta andra elever i utsatthet samt ambassadörernas viktiga roll i att stötta andra elever – men också ta hand om sig själv.

Virena Andersson – inspiration och rörelse

Virena har en omväxlande idrottsbakgrund. Hon har spelat fotboll i sexton år och har efter det sysslat med klättring, mountainbike, kitesurf och vågsurf. Virena jobbar också som uppsökande ungdomskonsulent och i Safe Selfie academy delar hon med sig av hur hon möter unga i sin vardag kring frågor och kommentarer om vad som händer på nätet.

Safe selfie academy står för socialt värdeskapande inom :

  • Barn och unga 

  • Psykisk (o)hälsa/välbefinnande

  • Utanförskapsprevention

  • Utbildning/skola

  • Demokrati

Sagt om Safe Selfie Academy:

Klicka på pilarna och läs vad ungdomarna säger.

Kille, årskurs 8

Tjej, årskurs 8

Lärare

Tjej, årskurs 8