Sparks Generation

Många unga saknar en regelbunden fritidsaktivitet efter skolan. Det kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Sparks inspirerar till ökad glädje, motivation och en meningsfull fritid.

En fjärdedel av 12-15 åringar i Sverige saknar en regelbunden fritidsaktivitet efter skolan. Samtidigt som unga inte vet vad som finns eller upplever att det inte finns något som passar dem så har ungdomsverksamheter och det lokala föreningslivet svårt att nå ut. Detta samtidigt som vi ser psykisk ohälsa bland unga växa och forskning som så tydligt visar värdet av regelbunden fritidsaktivitet för ungas hälsa och välbefinnande.

Sparks vision är att alla unga ska må bra och ha en meningsfull aktivitet på fritiden där de kan känna glädje, motivation och gemenskap med andra oavsett ålder, socioekonomiska förutsättningar eller kunskapsnivå.

Via sociala och digitala medier inspirerar Sparks unga att testa olika aktiviteter – kända som okända. Sparks unika metod och modell gör det enkelt och lustfyllt för målgruppen att hitta och anmäla sig till en lokal förening dit de är välkomna att komma att prova på aktiviteter gratis.

I nära samarbete med idrottsförbund och föreningar på ca 20 orter runt om i Sverige har Sparks under ett år inspirerat tusentals unga via sin plattform och lockat över +750 ungdomar att anmäla sig till lokala föreningar runt om i landet för att prova på nya intressen.

Sparks Generation i unikt projekt med Upplands-Bro kommun – utvecklar digital mötesplattform för unga

 

Nu växlar Sparks Generation upp och samlar sina erfarenheter i ett unikt pilotprojekt tillsammans med Upplands-Bro kommun. Tillsammans utvecklar de en unik inspirations- och mötesplattform där alla föreningar, klubbar, kulturskolor och övriga ungdomsverksamheter i kommunen kan möta unga i kanaler där de befinner sig. Inspirations- och mötesplattformen byggs i syfte att erbjuda unga i åldern, 10 – 16 år att testa på nya, kostnadsfria prova-på- och spontanaktiviteter. Allt för att unga ska hitta sin grej och få en meningsfull fritid. I nästa steg skall tjänsten kunna skalas upp och användas av alla kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter i hela landet.

 

Sparks Generation i unikt projekt med Upplands-Bro kommun – utvecklar digital mötesplattform för unga

Nu växlar Sparks Generation upp och samlar sina erfarenheter i ett unikt pilotprojekt tillsammans med Upplands-Bro kommun. Tillsammans utvecklar de en unik inspirations- och mötesplattform där alla föreningar, klubbar, kulturskolor och övriga ungdomsverksamheter i kommunen kan möta unga i kanaler där de befinner sig. Inspirations- och mötesplattformen byggs i syfte att erbjuda unga i åldern, 10 – 16 år att testa på nya, kostnadsfria prova-på- och spontanaktiviteter. Allt för att unga ska hitta sin grej och få en meningsfull fritid. I nästa steg skall tjänsten kunna skalas upp och användas av alla kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter i hela landet.