Vi hjälper dig att förverkliga din idé

Sedan starten för över 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 500 lokala och nationella projekt. Det gör också att vi möter och har nära dialog med så många socialt engagerade och drivna människor runt om i hela Sverige. Därför kan vi också tidigt fånga upp aktuella samhällsutmaningar och trender att agera på.

Läs och inspireras av alla våra projekt

Sök

Snacka om sjukt!

SE UPP! (Sociala Ekonomins Utvecklingspartnerskap i Östergötland) ligger bakom projektet Snacka om sjukt! som riktar sig till högstadie- och gymnasieelever för att bidra till psykiskt god hälsa genom skolgången.

Introduktion föreningen - för en meningsfull fritid

Nyköping Idrott, Kultur och Utbildningssällskap vill ge alla barn samma rättighet att idrotta. De är en nystartad introduktionsförening som strävar efter att ge barn i socioekonomiskt utsatta områden möjligheten att prova på olika idrotter i sitt närområde. I dagsläget kan de erbjuda skidåkning och fotboll och med projektstöd utökas nu verksamheten med fler hälsofrämjande och roliga aktiviteter som till exempel innebandy, pingis och basket.

Unga ledate inom basketen

Trelleborg Basket är en liten förening med cirka 200 medlemmar , Många av barnen och ungdomarna i föreningen kommer från familjer med lägre studievana och utmanande ekonomiska förutsättningar. Genom att erbjuda ca 20 ungdomar en kombination av läxhjälp, ledarskapsutbildning och utbildning i basketfärdigheter vill föreningen säkra framtida basketledare och samtidigt bidra till att fler unga klarar skolan och växer som individer.

Ledarskapsskola

Föreningen 4H Vissmålen arbetar efter mottot "för unga, av unga" genom att ge sina ungdomar förutsättningar att utvecklas och stärka sitt engagemang inom föreningen, gården men också i samhället . Projektet som nu får stöd är en ledarskapsskola som kommer ge ungdomarna grundläggande och fördjupande kunskaper inom ledarskap, planering och genomförande av aktiviteter, LABC samt brandutbildning. Under höstterminen 2024 träffas gruppen en gång i veckan och kommer att varva innehållet i träffarna med teoretiska övningar och praktiska moment.

För ett ungt friluftsliv

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som finns i hela landet och har som uppdrag att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen via friluftsliv. Genom ledarledda friluftsaktiviteter baserade på rörelse och gemenskap främjar och stärker de fysisk aktivitet och hälsa, motverkar psykisk ohälsa, minskar ensamhet och bidrar till en ökad respekt för naturen.

Familjeforum

Forskning visar att genom att nå mammorna och få dem att nätverka så bidrar det till att fungera som skyddsfaktor för barnen. Rågsveds grundskola i Bandhagen har beviljats ett stipendium till ett projekt som riktar sig till just mammor, där syftet är att genom nätverk och kunskap stärka mammorna i sitt föräldraskap. Skolan arrangerar inkluderande och öppna träffar för mammorna där de lär känna varandra, under lustfyllda former som att laga mat tillsammans. Även externa aktörer bjuds in, som till exempel familjebehandlare, socialtjänst och andra som kan bidra med kunskap och stöd.

ViGör After Work (AW)

Otryggheten bland unga ökar, och den ideella föreningen ViGör vill med sitt projekt stärka föräldrarna och bygga ett tryggare närsamhälle. ViGör är en ideell förening med fritidsklubb, fritidsgård och en scenskoleverksamhet. Projektet som beviljats stöd handlar om att bjuda in föräldrar boende i Riksten/Tullinge till träffar med aktiviteter, föreläsningar, kunskapsutbyten och workshops.

Cybersecurity Academy

Cybersecurity Academy syftar till att sprida kunskap bland unga om säkerhet online, samt stärka intresset för teknik och it, genom material och aktiviteter för unga på fritiden och för skolor. Initiativet drivs av föreningen Unga Forskare som vill erbjuda unga en plattform att möta likasinnade, utveckla sitt intresse, få information om utbildningar, jobb, delta i tävlingar och annat roligt och intresseväckande innehåll.

Bra idéer kan få stipendium

4500

beviljade projektstöd till förebyggande insatser för barn och unga

Bra idéer kan få stipendium

Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla. De projekt vi stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen och bidra till: 

  • bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. 
  • samhällsengagemang inom ett eller flera av ämnesområdena: antimobbing, drogfritt, föräldraskap, hälsa, kultur, mångfald och mötesplatser. Våra ämnesområden.
  • jämställdhet och lika behandling oavsett religion,
  • kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
  • att barn och unga känner sig inkluderade i samhället.
  • att barn och unga får en bättre självbild och en stärkt självkänsla.

4500

beviljade projektstöd till förebyggande insatser för barn och unga

En bra idé kan hålla länge

En del av de projekt vi stödjer leder till ett samarbete som utvecklas och fortsätter att göra nytta under en längre tid.

Nätverk och kunskapsutbyte

Våra nätverksträffar är upp­skattade events där projektägare inspireras av varandra och utbyter erfaranheter.