Vi hjälper dig att förverkliga din idé

Sedan starten för över 36 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 500 lokala och nationella projekt. Det gör också att vi möter och har nära dialog med så många socialt engagerade och drivna människor runt om i hela Sverige. Därför kan vi också tidigt fånga upp aktuella samhällsutmaningar och trender att agera på.

Läs och inspireras av alla våra projekt

Sök

Sports Heart Youth Academy

Sports Heart Foundation verkar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga inom idrottsvärlden. Föreningen beviljas nu stipendium för projektet Sports Heart Youth Academy där de ska komplettera traditionella utbildningar för tränare med socialt ledarskap för att på så sätt bidra till att idrottande barn känner sig sedda som individer. Ungdomsledarutbildningen vilar på socialt ledarskap genom vad man inom modern idrotts-psykologisk forskning kallar motivationsmodellen. Barn slutar idrotta i allt yngre åldrar, vilket försämrar deras förutsättningar till livslång hälsa. Föreningens mål är därför att så många barn som möjligt ska trivs, har roligt och därmed stannar kvar inom idrotten.

Fotbollsskola för yngre barn

Föreningen Gränna Allmänna Idrottssällskap beviljas stipendium för projektet Fotbollsskola för yngre barn. De ser en nedgående trend i intresset för idrott i lagform och deras deltagarantalet minskar. Fotbollsskolan är under en vecka där de vill engagera barn från 6-10 år och få dem att vilja prova på och intressera sig för fotboll. Projektet går även ut på att engagera ungdomar från 15 år att få prova på och intressera sig för att bli ledare. Föreningen kommer därför att utbilda de unga ledarna innan fotbollsskolan börjar så att de kan vara med som ledare till de olika fotbollslagen.

Ungdom möter ungdom

Insamlingsstiftelse War Child beviljas stipendium för projektet Ungdom möter ungdom som syftar till att stärka sårbara ungdomar med hög grad av utanförskap och begränsad kunskap om Sverige på grund av isolering från majoritetssamhälle. War Child vill stötta ungdomar i den svåra integrationsprocessen genom att sammanföra ett befintligt diskussionsbaserat metodmaterial (Att leva i Sverige) om normer, identitet, jämställdhet, demokrati och möjligheter till en lyckad integration i majoritetssamhället med War Childs Care System för psychosocialt stöd. Detta program innehåller bland annat träffar med olika workshops. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 14-19 år som är nyanlända eller har hoppat av grundskolan, är ifrån socialt utsatta områden och studerande på Fryshuset i Hammarby Sjöstad och Jarva,

Ungdomsgården HOY Aspudden

Den nybildade föreningen Ungdomsgården HOY Aspudden vill skapa ett tryggare och roligare samhälle för våra ungdomar och stärka det lokala sammanhanget. På mötesplatsen HOY finns det sunda vuxna förebilder och ungdomarna stärks genom att deras delaktighet och idéer formar verksamheten.  Föreningen vill stärka de sociala banden mellan lokalbefolkningen, unga som gamla, genom att bland annat att engagera föräldrar, boende och lokala företag som exempelvis volontärer. Projektet beviljas nu stöd i uppstarten av denna mötesplats som blir extra viktig i bristen av ungdomsgårdar. Ungdomsgården vänder sig till elever i åk 6 som antingen bor eller går i skola i närområdet.

Late-Starters

Det här projektet angriper problematiken med att 11-åringar ofta ses som för gamla för att börja spela fotboll. Vaksala SK ger nybörjarflickor och -pojkar möjlighet att i senare ålder (11-15 år), under ledning av utbildade ledare, börja träna fotboll regelbundet. Alla är välkomna oavsett nationalitet, fotbollskunnande, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund.

Ungas mötesplats kulturverket

Den ideella föreningen Kulturverket i Svalöv får stöd till ett projekt med syfte att erbjuda en mötesplats för unga i Svalövs kommun, med aktiviteter utifrån tema som dans, måleri, göra egen musik, laga mat, åka på lägervistelse, besöka kulturevenemang för trygghet och inkludering. Projektet drivs i samverkan mellan flera aktörer som kommunen, fastighetsbolag och hyresgästförening.

Drivkraft Ängelholm

Drivkraft är en ideell förening som bedriver läxhjälp och mentorskap för elever 10-16 år. Med stöd kan de nu expandera verksamheten i Ängelholm för att kunna ge ännu fler elever läxhjälp och en mentor via sitt mentorskapsprogram. Samt att de kommer att nå ut till fler ideella som vill engagera sig för barn och unga.

Kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online

Den ideella föreningen Storasyster arbetar för ett samhälle fritt från sexuella hot, våld och övergrepp. De beviljas nu stöd för projektet ”Kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online” där de gör en kvantitativ och en kvalitativ studie för att undersöka allmänhetens kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online. Syftet är att synliggöra den kunskapsbrist de ser i samhället, attityder som präglas av en normaliseringsprocess samt belysa konsekvenser för utsatta.

Bra idéer kan få stipendium

4500

beviljade projektstöd till förebyggande insatser för barn och unga

Bra idéer kan få stipendium

Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla. De projekt vi stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen och bidra till: 

  • bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. 
  • samhällsengagemang inom ett eller flera av ämnesområdena: antimobbing, drogfritt, föräldraskap, hälsa, kultur, mångfald och mötesplatser. Våra ämnesområden.
  • jämställdhet och lika behandling oavsett religion,
  • kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
  • att barn och unga känner sig inkluderade i samhället.
  • att barn och unga får en bättre självbild och en stärkt självkänsla.

4500

beviljade projektstöd till förebyggande insatser för barn och unga

En bra idé kan hålla länge

En del av de projekt vi stödjer leder till ett samarbete som utvecklas och fortsätter att göra nytta under en längre tid.

Nätverk och kunskapsutbyte

Våra nätverksträffar är upp­skattade events där projektägare inspireras av varandra och utbyter erfaranheter.