Innan du ansöker

Vad kan du söka stipendium för?

Idéer för livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner.

 

Vem kan söka?

Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening, universitet/högskola eller offentlig sektor. Det viktigaste är att du har en bra idé  på projekt som lever upp till Idéer för livets kriterier, generella villkor och värderingar.

 

Generella villkor och värderingar

Projekt som beviljas stöd ska efterleva stiftelsens generella villkor och värderingar. Verksamheten i sökande organisation samt i det planerade projektet får inte strida mot Idéer för livets krav om efterlevnad av mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och Barnkonventionen.

 

 

Ditt projekt bör:

  • bidra till en bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla.
  • främja jämställdhet och lika behandling oavsett religion, kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
  • visa på samhällsengagemang inom ett eller flera av följande områden: antimobbing, tobak, droger, alkohol, föräldraskap, idrott, hälsa, kultur, mångfald, brottslighet och sociala mötesplatser.
  • bidra till att barn och ungdomar känner sig inkluderade i samhället.
  • bidra till att ge barn och ungdomar en bättre självbild och en stärkt självkänsla.
  • tillsammans med dig personligen vara en del av kommunikationen runt Skandia Idéer för livets verksamhet, exempelvis stipendieutdelningar, marknadsföring och olika former av dokumentation av ditt projekt.

Våra ämnesområden

Idéer för livet stödjer projekt som påvisar samhällsengagemang inom ett eller flera av följande områden: antimobbing, tobak, droger, alkohol, föräldraskap, idrott, hälsa, kultur, mångfald, brottslighet och sociala mötesplatser.

Redo att skicka in en ansökan?

Här kan du logga in eller skapa ett nytt användarkonto och skicka in din ansökan.