Vår organisation

Styrelse

Stiftelsen är oberoende och styrelsens ledamöter representerar stor kunskap inom områden hälsa och trygghet. Styrelsen samlas fyra gånger om året för att ta beslut om vilka lokala projekt, forskningsinitiativ och metodutvecklingar som ska beviljas stöd.

 

Kansli

Utöver styrelsen har Idéer för livet ett kansli som är finansierat av Skandia. Kansliets medarbetare är erfarna inom social hållbarhet och arbetar med att i nära dialog med projektägare och olika samhällsaktörer hantera ansökningar, utveckla pågående projekt och säkerställa att allt som görs dokumenteras och utvärderas.