Tio samhällsinvesteringar för ökad trygghet och hälsa bland Sveriges unga

Prio Tio – vi vill med stöd i forskning och effektmätning visa hur samordnande och långsiktiga satsningar på förebyggande insatser skapar ett tryggare Sverige.

I PrioTio lyfter vi fram tio exempel på organisationer som det nationella trygghetsarbetet kan lära sig mycket av. Organisationer som snabbt kan skalas upp och arbeta för ett tryggare Sverige. I vår rapport ”Ungas trygghet och framtidstro” framgår att svenska ungdomar är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. Rapporten visar att otryggheten genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas utomhus.

 

Med Prio Tio vill vi tillsammans med forskare och partners, visa hur Sverige kan vända utvecklingen. Alla exempel bygger på beprövad metodik och ger redan idag mätbara positiva resultat. Vi presenteras tio konkreta initiativ som snabbt kan vara en del av en lösning för ett tryggare Sverige för våra barn och unga. Dessa verksamheter avser stöd till föräldrar, insatser för en bättre fysisk och psykisk hälsa för unga, ökad trygghet på nätet samt hur vi ökar motivationen i skolan och vidare in i arbetslivet.

I samlingen presenterar vi även fem rekommendationer för ett tryggare Sverige för våra barn och unga:

 

  1. Agera utifrån en nationell trygghetsstrategi
  2. Låt effektmätning och forskning vara en ledstjärna
  3. Låt fler organisationer i civilsamhället ta del av de ekonomiska medlen
  4. Underlätta för föräldrastöd
  5. Tydliga insatser som ökar tryggheten i skolan skapar stor samhällsvinst.

 

Lyssna till organisationerna själva kort bertätta om hur de arbetar för att öka barn och ungas hälsa och trygghet!

 

Mind Föräldralinjen

Mind Föräldralinjen hjälper föräldrar att stödja sina barn så att de utvecklas till trygga och välmående vuxna.

Mamma United

Mamma United engagerar mammor i utsatta områden i kampen mot ohälsa, utanförskap och kriminalitet

 

Tryggare nätvardag

Tryggare nätvardag motverkar barn och ungas utsatthet på nätet med hjälp av Prinsparets Stiftelse kostnadsfria skolplattformen Lajka.

Safe Selfie Academy

Safe Selfie Academy förebygger
sexuella övergrepp på nätet  genom att erbjuda skolor utbildningsprogram som riktar sig till mellan och högstadieelever.

Motivationslyftet

Motivationslyftet är en forskningsbaserad
metod för att utveckla elevers inre motivation
och framtidstro genomsjälvledarskapsträning

Dans för hälsa

Dans för hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod som stärker ungas psykiska hälsa och välbefinnande.

Här ligger jag...

Här ligger jag… är en interaktionsapp som
förebygger barn och ungas psykisk ohälsa.

Right By Me

Right By Me erbjuder tjejer med utländsk
bakgrund ett alternativ till föreningsidrott

TalangAkademin

TalangAkademin erbjuder unga vuxna
att närma sig arbetsmarknaden genom
validerad praktik

Sparks Generation

Sparks Generation hjälper unga i hela
Sverige att hitta sin grej och få en
meningsfull fritid