100%Unik

Publicerades 10/03/2018

100%Unik vill att att alla studenter ska få en likvärdig skolgång med lika förutsättningar. Med ett nytt Informationsmaterial om funktionsnedsättning som inte syns på utsidan vill de bredda kunskap och öka förståelse.

Ort:

Stockholm